جواب مرحله ۵۲۲ جدولانه ۲

آبگیر
آسان‌بر
آفرین فرنگی
آواز دهنده
ابر نزدیک زمین
اثر احمد محمود
اثر پوشکین
اثر فرزانه کرم‌پور
از القاب اروپایی
از چهار عمل اصلی ریاضی
از سوره‌ها
استفراغ
اشاره به دور
الهه خورشید
باب روز
باغ انار
برتری داشتن
برگه شراکت
بوی رطوبت
بی‌خطر
بیکاره و فقیر
پاک شدن از تهمت
پراکنده کردن
پروردگارا
تظاهر
تله و دام
تیم فوتبال آلمانی
تین
ثریا
جد رستم
جدید
جهت بر آمدن آفتاب
جوجه‌تیغی
چاقوی آشپزخانه
چیره‌دست
حرف پیروزی
حقیقت
حکیم و خردمند
خدای درویش
خوش طالع
درخت پر شاخ و برگ
دومی
راندن مزاحم
رایزنی
رنگ‌ها
روز قیامت
زن دوک
زه کمان
زیر پا ماندن
سالخورده
سرد شدن
سنجیدن
سوت
شادمان
شش
شعر بیانگر احساسات
شگرد
شهر خراسان جنوبی
شهر هرمزگان
شهر یزد
صف و رده
صفحه اینترنتی
ضمیر وزنی
طایفه
فاقد راه خروج
فرماندهی قشون
فیلمی با بازی مجید مظفری
فیلمی با بازی هنری فاندا
قابلگی
قطعه احتیاطی
قوم کم حرف
قوی چثه
گرفتاری
گرفتگی زبان
گستاخ
گشوده
گمراهی
مذکر
مطیع
میوه ترش و شیرین
نابینا
نصیب‌ها
نگهبانی
واحد پول چین
واحدی در سطح
واگذار کردن
وظایف
کاغذفروش
کاهو
کرک و پشم
کشور آسیایی
کلام پرسش
یار عذرا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar