جواب مرحله ۵۱ جدولانه ۲

اندازه صدای سیستم صوتی
اندوهناک
به احتمال قوی
پذیرفتن
پسون شباهت
پول ترکیه
پیاله بلور
پیمودن
تارمی
تر کردن
چوب یا فلز استوانه ای شکل
حشره پارچه خور
داروی ضد باکتری
دفینه
سمیع
سنگین
شهر همدان
عدد ورزشی
فرمانده لشکر
فقیر و تهی دست
فیلمی با بازی افسانه بایگان
گردش کودکانه
لنگه بار
ماه سرد
ناپدید
وی
کال نیست

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar