جواب مرحله ۵۰۹ جدولانه ۲

آب ترکی
آتش عرب
آشکار کردن
آغاز
آلیاژی از آهن
ابزار نجاری
اتصال
اثر ویکتور هوگو
احمق
ارادی
از سازهای بادی
از فرشتگان مغضوب
از قصد
از مذاهب بودایی
اشاره به دور
اهلی
بازداشته شده
بازیگر «به روح پدرم»
بازیگر سریال خانه به دوش
بالا آمدن آب دریا
بدبخت شدن
برادر حضرت موسی
برای زیبایی به خود می‌آویزند
بزرگ منشی
به هم چسبیدن
به هوش باش!
بی‌سر و پا
بی‌نوایان
بیماری زردی
پدر بزرگ
پسوند راننده
تازه
تلخ عرب
توقف کوتاه مسابقه
تیزهوشی
تیم فوتبال ایتالیایی
جهانی که در آنیم
چوب مسطح و پهن
چیزی را به تماشا گذاشتن
خانقاه
خشکی میان دریا
خو گرفتن
خوب
خون
خویشی و قرابت
دستگاه خنک کننده
رشته باریک
روزانه
روش و قانون
سازمان علمی و فرهنگی و تربیتی سازمان ملل
سرگشته
سنبل کوهی
سیاهی
شلوار جین
ضربان
فوتبالیست انگلیسی
فوقانی
فیلمی از پیتر جکسون
فیلمی با بازی اکبر عبدی
فیلمی با بازی اکبر عبدی
فیلمی با بازی رامبد جوان
قدرت و توانایی
قوس
گل نومیدی
گمان
لوس
لوله گوارشی
مأیوس
ماده بیهوشی
مالک‌کردن‌دولت بربخشی‌ازصنایع
مرتجع لاستیکی
مروارید
مسلط بودن
مشهور
نظاره کردن
نهال نازک پای درختان
نهر
نوعی گهواره
هراس
همیشگی
ورزش مفرح آبی
کشتن محکومین با گلوله
کشنده واگن‌ها
کشور آسیایی
کلمه تصدیق

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar