جواب مرحله ۵۰۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ دومین شهر بزرگ آلمان
افقی ۱٫ از شهرهای استان البرز
افقی ۲٫ گهواره
افقی ۲٫ شادمان
افقی ۲٫ نیرنگ
افقی ۳٫ سازنده زره
افقی ۳٫ واحد پول گرجستان
افقی ۳٫ رأی موافق مجلس به لایحه
افقی ۴٫ شهری در ایالات متحده
افقی ۴٫ چسبنده
افقی ۴٫ سخنی آرمانی که معمولاً قابل عمل نیست
افقی ۵٫ رطوبت
افقی ۵٫ لرزیدن
افقی ۵٫ پوششی برای خانم‌ها
افقی ۵٫ چله کمان
افقی ۶٫ شهری در استان فارس
افقی ۶٫ پرنده سخن‌گو
افقی ۶٫ چرک
افقی ۷٫ زمان بی‌انتها
افقی ۷٫ کمک کننده
افقی ۷٫ باد خنک
افقی ۸٫ سال‌ها
افقی ۸٫ نظرات انتخاباتی
افقی ۸٫ حیوانی با پوست ضخیم
افقی ۹٫ مبارک شمردن
افقی ۹٫ اثری از بالزاک
افقی ۹٫ آینده
افقی ۱۰٫ زمان حال فعل بودن
افقی ۱۰٫ باب روز
افقی ۱۰٫ طلایی
افقی ۱۱٫ الفبای موسیقی
افقی ۱۱٫ چلچراغ
افقی ۱۱٫ طی مدارج توسط سالک
افقی ۱۱٫ تکان و جنبش
افقی ۱۲٫ از پیامبران
افقی ۱۲٫ شکاف
افقی ۱۲٫ نادر
افقی ۱۳٫ سپرده، ودیعه
افقی ۱۳٫ فروغ و روشنایی
افقی ۱۳٫ اثر امیل زولا
افقی ۱۴٫ معمول، متداول
افقی ۱۴٫ فرسوده شدن
افقی ۱۴٫ مهمانخانه بزرگ
افقی ۱۵٫ متحرک، پویا
افقی ۱۵٫ گذرنامه
عمودی ۱٫ در هم آمیختن
عمودی ۱٫ نمونه تصویب شده
عمودی ۲٫ حجم‌های فرعونی
عمودی ۲٫ فاقد راه خروج
عمودی ۲٫ فوتبالیست آرژانتینی
عمودی ۳٫ نشان افتخار
عمودی ۳٫ تیرگی، سیاهی
عمودی ۳٫ بخش پایین جامه زنانه
عمودی ۴٫ تجویزی پزشک
عمودی ۴٫ آسیب
عمودی ۴٫ بار دوم
عمودی ۵٫ کلمه شگفتی
عمودی ۵٫ سخن‌چینی
عمودی ۵٫ مردانگی
عمودی ۶٫ غلتک
عمودی ۶٫ خریدن
عمودی ۶٫ سخت و تند
عمودی ۶٫ بنیان
عمودی ۷٫ باز شده
عمودی ۷٫ جوجه تیغی
عمودی ۷٫ هر چیز تو خالی
عمودی ۸٫ تنگی، فشار
عمودی ۸٫ پرواز
عمودی ۸٫ زنگ
عمودی ۹٫ ساز بادی
عمودی ۹٫ چوب گوی‌زنی
عمودی ۹٫ درجه‌ای در نظام
عمودی ۱۰٫ سایه
عمودی ۱۰٫ نانوا
عمودی ۱۰٫ مسخرگی
عمودی ۱۰٫ کتاب مقدس هندوان
عمودی ۱۱٫ تجاوز کردن
عمودی ۱۱٫ رود بزرگ ایران
عمودی ۱۱٫ دور دهان
عمودی ۱۲٫ یاری کنندگان
عمودی ۱۲٫ واحدی در سطح
عمودی ۱۲٫ آخرین رقم سمت راست هر عدد طبیعی
عمودی ۱۳٫ پذیرفتن سخن
عمودی ۱۳٫ از شهرهای استان کرمان
عمودی ۱۳٫ ای خدا
عمودی ۱۴٫ کلمه تصدیق
عمودی ۱۴٫ افزون شدن
عمودی ۱۴٫ ارسال توپ برای بازیکن خودی
عمودی ۱۵٫ ایجاد اختلاف بین دو نفر
عمودی ۱۵٫ فلزی سفید و مایل به سرخ که سخت و شکننده است

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar