جواب مرحله ۵۰۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ نکته مهم
افقی ۱٫ مطبعه
افقی ۲٫ از مواد آرایشی
افقی ۲٫ زبانه زدن
افقی ۲٫ جنبیدن
افقی ۳٫ پرستش
افقی ۳٫ آرزوها
افقی ۳٫ وسیله‌ای برای روشن کردن موتورهای کاربراتوری
افقی ۴٫ دیندار
افقی ۴٫ سمبل ممانعت
افقی ۴٫ گندیدن
افقی ۵٫ بخار دهان
افقی ۵٫ فیلمی با بازی عزت‌الله انتظامی
افقی ۵٫ زشت
افقی ۵٫ کله
افقی ۶٫ کم‌خرد
افقی ۶٫ نوشته‌ای که کسی پس از تحویل گرفتن پول یا چیز دیگر می‌دهد و در آن اقرار به وصول و دریافت آن می‌کند
افقی ۶٫ جوانمردی
افقی ۷٫ رجحان، برتری
افقی ۷٫ بازمانده‌ها
افقی ۷٫ ضد گرما
افقی ۸٫ دارایی‌ها
افقی ۸٫ عقاب
افقی ۸٫ بی‌رحم
افقی ۹٫ عابد مسیحی
افقی ۹٫ ماده چرخ خودرو
افقی ۹٫ مظهر پلیدی
افقی ۱۰٫ نقره
افقی ۱۰٫ میدان مسابقه
افقی ۱۰٫ گرو گذارنده
افقی ۱۱٫ آب مروارید
افقی ۱۱٫ شادمانی
افقی ۱۱٫ خوی گرفتن
افقی ۱۱٫ مجرای خون در بدن
افقی ۱۲٫ اشک ریختن
افقی ۱۲٫ خودبین
افقی ۱۲٫ ظالم
افقی ۱۳٫ آدمی
افقی ۱۳٫ کمک کننده
افقی ۱۳٫ اسب بارکش
افقی ۱۴٫ مجاز
افقی ۱۴٫ تیم فوتبال فرانسوی
افقی ۱۴٫ برخی از آن کوه می‌سازند
افقی ۱۵٫ مجلس نمایندگان
افقی ۱۵٫ ایالت و شهری در آمریکا
عمودی ۱٫ تاوان
عمودی ۱٫ فیلم معروف رابرت زمکیس
عمودی ۲٫ کتاب دینی زرتشتیان
عمودی ۲٫ پیوست‌ها
عمودی ۲٫ گفتار
عمودی ۳٫ مهیب و سهمگین
عمودی ۳٫ بار خدایا
عمودی ۳٫ پسوند خورنده
عمودی ۴٫ اثری از نیما یوشیج
عمودی ۴٫ اعتبار
عمودی ۴٫ منزل‌ها
عمودی ۵٫ بین، میان
عمودی ۵٫ از سازهای بادی
عمودی ۵٫ آخرین
عمودی ۶٫ سرخ نیمرنگ
عمودی ۶٫ خلاص شده
عمودی ۶٫ واحد پول ترکیه
عمودی ۶٫ بین
عمودی ۷٫ چنگ در زننده
عمودی ۷٫ وضع یا کیفیت مقدس بودن
عمودی ۷٫ نمد زین
عمودی ۸٫ فیلمی از پل نیومن
عمودی ۸٫ سروری
عمودی ۸٫ سوراخ کوه
عمودی ۹٫ اسب با موهای سرخ و سفید
عمودی ۹٫ سستی، بیماری
عمودی ۹٫ گردآوری
عمودی ۱۰٫ اعتبار
عمودی ۱۰٫ ریز کردن نان در آب گوشت
عمودی ۱۰٫ چین و شکن
عمودی ۱۰٫ یار برهمن
عمودی ۱۱٫ خوشبخت
عمودی ۱۱٫ فصل سینمایی
عمودی ۱۱٫ بدیع
عمودی ۱۲٫ تیم فوتبال اسپانیایی
عمودی ۱۲٫ آفت گندم
عمودی ۱۲٫ وجود
عمودی ۱۳٫ آفرین
عمودی ۱۳٫ از حیوانات تنومند
عمودی ۱۳٫ شهری در آذربایجان غربی
عمودی ۱۴٫ دیوار کوتاه
عمودی ۱۴٫ همیشگی
عمودی ۱۴٫ باران تند و شدید
عمودی ۱۵٫ نویسنده بی‌خانمان
عمودی ۱۵٫ حزب سیاسی کوچک

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar