جواب مرحله ۵۰۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ دومین دوره از مزوزوئیک که دریا کم عمق بوده و ماسه سنگ رسوب کرده و لایه‌های ذغال سنگ پدید آمده است
افقی ۱٫ عدسی
افقی ۲٫ پرستار
افقی ۲٫ خودروهای سواری که برخی ویژگی‌های اتومبیل‌های شاسی بلند را دارا هستند
افقی ۲٫ کله‌پز
افقی ۳٫ سبزه‌زار
افقی ۳٫ موزه پاریس
افقی ۳٫ بزرگترین جزیره ژاپن
افقی ۴٫ ثابت کردن
افقی ۴٫ لنگ می‌زند
افقی ۴٫ فلز سکه‌زنی
افقی ۵٫ لنگه در
افقی ۵٫ دایی شیرازی
افقی ۵٫ به خاطر اینکه
افقی ۵٫ شخص مبهم
افقی ۶٫ خردمندان
افقی ۶٫ آشیانه عقاب
افقی ۶٫ هزار
افقی ۷٫ برنج آبکش شده
افقی ۷٫ فرشته‌ای در آیین زرتشت
افقی ۷٫ حشره حمام!
افقی ۸٫ ضد تلخ
افقی ۸٫ گاز اتمسفر
افقی ۸٫ سلسله کوهی در آسیا
افقی ۹٫ جای امن
افقی ۹٫ نوعی گل شیپوری شکل
افقی ۹٫ آغشته به سم
افقی ۱۰٫ اما
افقی ۱۰٫ رهایی یافتن
افقی ۱۰٫ پرده‌در
افقی ۱۱٫ ماه کم‌حرف
افقی ۱۱٫ نقاش اسپانیایی قرن ۱۹‍
افقی ۱۱٫ بروت
افقی ۱۱٫ همراهی عرب
افقی ۱۲٫ گوزن
افقی ۱۲٫ جعد مو
افقی ۱۲٫ گاوچران
افقی ۱۳٫ نام دخترانه
افقی ۱۳٫ واحد نظامی
افقی ۱۳٫ تأسیس کننده
افقی ۱۴٫ کبوتر صحرایی
افقی ۱۴٫ بیماری مفصلی
افقی ۱۴٫ نوبت بازی
افقی ۱۵٫ شهری در هلند
افقی ۱۵٫ سدی در استان هرمزگان
عمودی ۱٫ سرلشکر فرانسوی
عمودی ۱٫ بی‌اعتنا به مال دنیا
عمودی ۲٫ ژنتیک
عمودی ۲٫ شب‌های عرب
عمودی ۲٫ نام قدیم جیحون
عمودی ۳٫ ته‌نشین مایعات
عمودی ۳٫ بیماری اختلال کلیه
عمودی ۳٫ از بت‌های دوران جاهلیت
عمودی ۴٫ درون
عمودی ۴٫ پول کشور آفتاب تابان
عمودی ۴٫ دستور زبان
عمودی ۵٫ چاشنی ادویه‌دار
عمودی ۵٫ نورانی
عمودی ۵٫ پروانه
عمودی ۶٫ سال ترکی
عمودی ۶٫ مغاک
عمودی ۶٫ روانه
عمودی ۶٫ عدد ورزشی
عمودی ۷٫ حرکتی در جودو
عمودی ۷٫ شهری در اوکراین
عمودی ۷٫ گناه
عمودی ۸٫ جنبیدن
عمودی ۸٫ گران نیست
عمودی ۸٫ مردن
عمودی ۹٫ مشت تودهنی
عمودی ۹٫ فیلمی از داریوش مهرجویی
عمودی ۹٫ شریان
عمودی ۱۰٫ از ویتامین‌ها
عمودی ۱۰٫ امپراتور روم
عمودی ۱۰٫ بخشش
عمودی ۱۰٫ گاز تنفسی
عمودی ۱۱٫ نجوم
عمودی ۱۱٫ سیاست
عمودی ۱۱٫ نام پسر طهماسب
عمودی ۱۲٫ نقشه راه
عمودی ۱۲٫ مخفف ساو
عمودی ۱۲٫ از فرزندان نوح
عمودی ۱۳٫ گذرگاه زیر کوه
عمودی ۱۳٫ شهری در روسیه
عمودی ۱۳٫ حضور داشتن
عمودی ۱۴٫ شهری در رومانی
عمودی ۱۴٫ عنصر بدن
عمودی ۱۴٫ سازمان اطلاعاتی اسرائیل
عمودی ۱۵٫ نوعی اختلال روانی
عمودی ۱۵٫ منسوب به حضرت عیسی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar