جواب مرحله ۵۰۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ فقر و نداری
افقی ۱٫ از بزرگترین آثار ادبیات روس
افقی ۲٫ آتش عرب
افقی ۲٫ مقوم
افقی ۲٫ ثروتمند
افقی ۳٫ از جانوران تک سلولی
افقی ۳٫ دعای صبح جمعه
افقی ۳٫ از عناصر شیمیایی فلزی کمیاب
افقی ۴٫ دریچه اطمینان خودرو
افقی ۴٫ پایه
افقی ۴٫ نام حضرت عیسی
افقی ۵٫ میوه و ثمر
افقی ۵٫ داخل
افقی ۵٫ فرمانبردار، اطاعت کننده
افقی ۵٫ زوبین
افقی ۶٫ گدا
افقی ۶٫ شهر بهارنارنج استان مازندران
افقی ۶٫ کوچکترین ذره
افقی ۷٫ انبار غله
افقی ۷٫ نمادی از باروری و زایش در سفره نوروزی
افقی ۷٫ بیماری کم‌خونی
افقی ۸٫ حواری خائن
افقی ۸٫ سوره مردم
افقی ۸٫ نماینده یک دولت در یکی از شهرهای بیگانه
افقی ۹٫ آهسته و آرام
افقی ۹٫ شهری در حوالی بوکان
افقی ۹٫ شیمی کربنی
افقی ۱۰٫ پرنده آش سرد کن
افقی ۱۰٫ جدا کننده خوب و بد
افقی ۱۰٫ رویان
افقی ۱۱٫ مگر
افقی ۱۱٫ گرامی
افقی ۱۱٫ بی‌آبرو
افقی ۱۱٫ ابریشم خام
افقی ۱۲٫ ثبات و بقا
افقی ۱۲٫ دودلی
افقی ۱۲٫ گناه‌ها
افقی ۱۳٫ راهنمایی کردن
افقی ۱۳٫ بلیغ
افقی ۱۳٫ به خاطر اینکه
افقی ۱۴٫ بین پیچ و مهره
افقی ۱۴٫ یک هزارم میلیمتر
افقی ۱۴٫ کشور میمون
افقی ۱۵٫ رسیدن به مقصد یا یافتن راه آن
افقی ۱۵٫ رنجیده، آزرده
عمودی ۱٫ توازن
عمودی ۱٫ مسئول اجرایی کشور
عمودی ۲٫ مشهور و بلندآوازه
عمودی ۲٫ شهری در استان خوزستان
عمودی ۲٫ ابزار درو
عمودی ۳٫ آنفلوآنزا
عمودی ۳٫ مو خشک کن
عمودی ۳٫ از مراحل زراعت
عمودی ۴٫ کلمه دعایی به معنی باشد
عمودی ۴٫ خودآرایی
عمودی ۴٫ از رگ‌های مهم بدن
عمودی ۵٫ پسوند شباهت
عمودی ۵٫ نامی دخترانه
عمودی ۵٫ رهایی از خطر یا وضع دشوار
عمودی ۶٫ قطار
عمودی ۶٫ اما
عمودی ۶٫ بیمار
عمودی ۶٫ تلخ
عمودی ۷٫ پروردگار
عمودی ۷٫ شالوده
عمودی ۷٫ چیز
عمودی ۸٫ آدم بسیار سختگیر و جدی
عمودی ۸٫ فرکانس
عمودی ۸٫ خوش‌پوش
عمودی ۹٫ فر و شکوه
عمودی ۹٫ شهر و بندری در جنوب فرانسه
عمودی ۹٫ شکستنی در ورزش
عمودی ۱۰٫ تکبر
عمودی ۱۰٫ آشپزخانه
عمودی ۱۰٫ ناپاک، پلید
عمودی ۱۰٫ نخست
عمودی ۱۱٫ فرستاده
عمودی ۱۱٫ شهری در استان کرمان
عمودی ۱۱٫ سایه
عمودی ۱۲٫ جمع ودیعه
عمودی ۱۲٫ لحظه کوتاه
عمودی ۱۲٫ پروردگارا
عمودی ۱۳٫ نیک، نیکوکار
عمودی ۱۳٫ اشرف مخلوقات
عمودی ۱۳٫ شیرینی سنتی تبریز
عمودی ۱۴٫ گویشی در کشورمان
عمودی ۱۴٫ پولدار
عمودی ۱۴٫ رستاخیز
عمودی ۱۵٫ بازیگر مرد فیلم سینمایی پایان‌نامه (۱۳۹۰)
عمودی ۱۵٫ موضوع و متن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz