جواب مرحله ۵ جدولانه ۲

آبخوست
با تجربه در نبرد
دانای بی همتا
رسم و عادت
زدودن گرد و غبار
شریک غم
عادل
عمل به دنیا آوردن
نوعی کوفته
کنایه از مغرور و سرمست شدن به خاطر فزونی مال

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.