جواب مرحله ۴۹۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خداشناسی
افقی ۱ خارج شدن
افقی ۲ زشتی
افقی ۲ برابری
افقی ۲ مادر حضرت عیسی
افقی ۳ شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد
افقی ۳ راه رفتن کودکانه
افقی ۳ خالق «لغت نامه»
افقی ۴ دست‌ها
افقی ۴ تصدیق روسی
افقی ۴ خبر
افقی ۵ شبیه و مانند
افقی ۵ پروردگارا
افقی ۵ دختران
افقی ۵ مادرزن
افقی ۶ جمع فن
افقی ۶ فرو ریختن دیوار
افقی ۶ استخوان سینه
افقی ۷ شهر آرزو
افقی ۷ از هم جدا شده
افقی ۷ مرگ
افقی ۸ ادعاها
افقی ۸ امر از آمدن
افقی ۸ تیره و تار
افقی ۹ زن یا شوهر
افقی ۹ تیم فوتبال اسپانیایی
افقی ۹ جانشین
افقی ۱۰ آسیب
افقی ۱۰ تمام، همگی
افقی ۱۰ پایتخت اردن
افقی ۱۱ بددل
افقی ۱۱ رنج
افقی ۱۱ سمبل مورد پرستش
افقی ۱۱ ریختن آب
افقی ۱۲ تمامیت
افقی ۱۲ نگاه خیره
افقی ۱۲ از کار افتاده
افقی ۱۳ سزاوار دشنام
افقی ۱۳ باشد
افقی ۱۳ علت
افقی ۱۴ دنباله
افقی ۱۴ نزدیکی
افقی ۱۴ بانگ
افقی ۱۵ اثری از تقی مدرسی
افقی ۱۵ شبیه
عمودی ۱ معلول
عمودی ۱ بیشتر
عمودی ۲ جذب
عمودی ۲ طراح و سازنده بنا
عمودی ۲ گره زدن
عمودی ۳ گناه
عمودی ۳ ظرف آب جوش
عمودی ۳ کشوری در قاره سیاه
عمودی ۴ دین داشتن
عمودی ۴ پرحرفی
عمودی ۴ شعله‌ور
عمودی ۵ رطوبت
عمودی ۵ بیهودگی
عمودی ۵ اثری از صادق چوبک
عمودی ۶ شش عرب
عمودی ۶ تیم فوتبال فرانسوی
عمودی ۶ گرفتگی زبان
عمودی ۶ باده
عمودی ۷ دارای نزاکت
عمودی ۷ خشکی
عمودی ۷ درخور
عمودی ۸ حرف نهم یونانی
عمودی ۸ نیکان
عمودی ۸ بسیار زیارت کننده
عمودی ۹ عقیده انتخاباتی
عمودی ۹ کشور آسیایی
عمودی ۹ قرائت کردن
عمودی ۱۰ بانگ قمری
عمودی ۱۰ امان
عمودی ۱۰ پیچ و تاب
عمودی ۱۰ باب
عمودی ۱۱ ساکن صومعه
عمودی ۱۱ لقب رستم
عمودی ۱۱ آب مروارید
عمودی ۱۲ مادران
عمودی ۱۲ آب آشامیدنی
عمودی ۱۲ پیشنماز
عمودی ۱۳ کوتاه شده
عمودی ۱۳ ملخ دریایی
عمودی ۱۳ دیگران
عمودی ۱۴ نظر
عمودی ۱۴ ویژگی‌ها
عمودی ۱۴ از مواد بهداشتی
عمودی ۱۵ به تماشا گذاشتن
عمودی ۱۵ فیلمی با بازی امین حیایی و لعیا زنگنه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar