جواب مرحله ۴۹۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آمدن به سبک بزرگان
افقی ۱ اثر جلال‌الدین همایی
افقی ۲ مرطوب
افقی ۲ بمب پرتابی
افقی ۲ آئین‌ها
افقی ۳ قتل سیاسی
افقی ۳ رهبر حزب
افقی ۳ عدد و نمره
افقی ۴ مظلوم شاهنامه
افقی ۴ چله کمان
افقی ۴ کشوری در قاره کهن
افقی ۵ حرف نفی ابد
افقی ۵ شعر آهنگین مراسم سوگواری
افقی ۵ مقابل جنوب
افقی ۵ پاسخ منفی
افقی ۶ نشانی
افقی ۶ معین شده به صورت قانون، فرمان یا قرارداد
افقی ۶ بوییدن
افقی ۷ اسباب منزل
افقی ۷ کینه‌جو
افقی ۷ تحفه، هدیه
افقی ۸ بهتان زدن
افقی ۸ دشوار
افقی ۸ برجسته و برگزیده
افقی ۹ بانگ و فریاد
افقی ۹ آب گندیده
افقی ۹ پشت سر
افقی ۱۰ پسوند دال بر زمان
افقی ۱۰ تصویب شده
افقی ۱۰ نوشته‌های اصلی
افقی ۱۱ دانه خوشبو
افقی ۱۱ نامی برای مردان
افقی ۱۱ رنگ آسمان
افقی ۱۱ مرادف آشغال
افقی ۱۲ آرام خودمانی
افقی ۱۲ سابقا بر سر آن جان می‌باختند
افقی ۱۲ کلبه چوبی
افقی ۱۳ شجاع، دلیر
افقی ۱۳ معروف
افقی ۱۳ سازمان نظامی سنتی ایران
افقی ۱۴ گهواره
افقی ۱۴ اساس کار
افقی ۱۴ مارال
افقی ۱۵ شهری در استان گلستان
افقی ۱۵ شهری در استان کردستان
عمودی ۱ محوطه تاریخی در نزدیکی تکاب
عمودی ۱ از شخصیت‌های شاهنامه
عمودی ۲ ضد تلخ
عمودی ۲ رفتارها و کردارها
عمودی ۲ هذیان بیمار
عمودی ۳ بی‌آبرو
عمودی ۳ کارآموز پزشکی
عمودی ۳ خرگوش
عمودی ۴ چگونگی انجام گرفتن یک کار
عمودی ۴ طریق کوتاه
عمودی ۴ رفوزه
عمودی ۵ شگرد
عمودی ۵ آشی که با برنج و سبزی پخته شود
عمودی ۵ سپرده شده
عمودی ۶ خاندان
عمودی ۶ رشک بردن
عمودی ۶ دارای عزم و اراده
عمودی ۶ مخفف شاد
عمودی ۷ سرشت و طبیعت
عمودی ۷ راضی
عمودی ۷ کشتی جنگی
عمودی ۸ جاندار
عمودی ۸ بیشتر به دستمزد و حقوق دائمی می‌گفتند
عمودی ۸ جانور مکنده
عمودی ۹ از مصالح ساختمانی
عمودی ۹ از انواع مرباهای محلی گیلان
عمودی ۹ شرف و عفت
عمودی ۱۰ اثر چربی
عمودی ۱۰ نوعی حج
عمودی ۱۰ درس نخوانده
عمودی ۱۰ دست عرب
عمودی ۱۱ حساب
عمودی ۱۱ گرفتار
عمودی ۱۱ خمره بزرگ
عمودی ۱۲ بهنجار، عادی
عمودی ۱۲ اندک
عمودی ۱۲ خانه ساحلی
عمودی ۱۳ سهل
عمودی ۱۳ دسته پیستون اتومبیل
عمودی ۱۳ پرحرف
عمودی ۱۴ دانه‌کش بی‌آزار
عمودی ۱۴ مرطوب
عمودی ۱۴ پایان، آخر
عمودی ۱۵ صدای درهم
عمودی ۱۵ نام یک دستگاه دولتی که به اداره امور درون‌مرزی ایران می‌پردازد

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar