جواب مرحله ۴۹۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ صدف
افقی ۱ اجازه عبور دادن
افقی ۲ شمشیرها
افقی ۲ ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده
افقی ۲ گرفتار
افقی ۳ فراهم کردن
افقی ۳ شریک
افقی ۳ آواز کننده
افقی ۴ تبار
افقی ۴ صوت ترساندن
افقی ۴ خدا
افقی ۴ اجازه
افقی ۵ سرشت
افقی ۵ گوارا
افقی ۵ شهری در انگلستان
افقی ۶ آشکار کردن
افقی ۶ وسایل
افقی ۶ به طرف
افقی ۷ بسیار راه رونده
افقی ۷ دارای سرشت بد
افقی ۷ انجیر قرآنی
افقی ۸ فیلمی از برناردو برتولوچی
افقی ۸ بانگ
افقی ۸ آمریکایی
افقی ۹ دادن بدون عوض
افقی ۹ بشاش
افقی ۹ ماچ
افقی ۱۰ مرغ می‌رود
افقی ۱۰ سرکش
افقی ۱۰ طولانی
افقی ۱۱ جنگی
افقی ۱۱ آمدن، وارد شدن
افقی ۱۱ شلوار جین
افقی ۱۲ برگ درخت
افقی ۱۲ جنبیدن
افقی ۱۲ رب‌النوع مصری
افقی ۱۲ سر
افقی ۱۳ قلب
افقی ۱۳ با یکدیگر ارتباط برقرار کردن
افقی ۱۳ اثری از بزرگ علوی
افقی ۱۴ بسیار
افقی ۱۴ مایع و روان
افقی ۱۴ گوشه‌ای در دستگاه راست ماهور
افقی ۱۵ قصد کردن
افقی ۱۵ نسخه برداری
عمودی ۱ بی‌پروایی
عمودی ۱ فیلمی با بازی عنایت بخشی
عمودی ۲ فرمت صوت و تصویر متحرک
عمودی ۲ از چهار عمل اصلی
عمودی ۲ فوتبالیست انگلیسی منچستر یونایتد
عمودی ۳ ماه دهم قمری
عمودی ۳ فتنه
عمودی ۳ هم چشمی کردن
عمودی ۴ گریزگاه
عمودی ۴ شیرینی شاخه‌ای
عمودی ۴ شرافت
عمودی ۴ آلت نخ ریسی
عمودی ۵ نوعی ماهی بزرگ
عمودی ۵ دشواری
عمودی ۵ گربه عرب
عمودی ۶ همه را شامل می‌شود
عمودی ۶ چوب‌فروش
عمودی ۶ پند
عمودی ۷ نومیدی
عمودی ۷ نوعی قیمه
عمودی ۷ داستان بلند
عمودی ۸ سری
عمودی ۸ تکه‌چوب شکافتن کنده
عمودی ۸ حلقه دو طرف زین
عمودی ۹ بندپای گزنده
عمودی ۹ محلولی که شخص مبتلا به اسهال می‌دهند
عمودی ۹ مستی
عمودی ۱۰ نقش‌ونگاری که با رشته‌های زر و سیم بر روی پارچه دوخته باشند
عمودی ۱۰ هر یک از اعضای هیئت دولت
عمودی ۱۰ قمر مصنوعی
عمودی ۱۱ غم و اندوه
عمودی ۱۱ بارگاه
عمودی ۱۱ بی آن نباید به آب زد
عمودی ۱۲ ظرف روغن
عمودی ۱۲ عریان
عمودی ۱۲ ایزد نگهبان آب
عمودی ۱۲ از حروف الفبا
عمودی ۱۳ مربی شاهزادگان سلجوقی
عمودی ۱۳ روشن شدن
عمودی ۱۳ رشوه دهنده
عمودی ۱۴ حرف چهارم یونانی
عمودی ۱۴ ثابت و بدون حرکت
عمودی ۱۴ کشور آسیایی
عمودی ۱۵ سرکشی
عمودی ۱۵ نوعی بیماری روحی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz