جواب مرحله ۴۹۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ترنج
افقی ۱ مهمانخانه ماهانه
افقی ۲ کارها
افقی ۲ یگانه
افقی ۲ این عدسی نور را پراکنده می‌کند
افقی ۳ شهر تاریخی در استان کرمانشاه
افقی ۳ عدد زیر خط کسری
افقی ۳ مستقیم
افقی ۴ صدای تأسف
افقی ۴ مجانی
افقی ۴ تأسیس کننده
افقی ۴ مخفف نیکو
افقی ۵ باب
افقی ۵ بلدرچین
افقی ۵ از نقاط دیدنی استان هرمزگان
افقی ۶ دالان
افقی ۶ با تاز آید
افقی ۶ از ضمایر شخصی پیوسته
افقی ۷ ناسپاسی
افقی ۷ پایتخت جزایر مارشال
افقی ۷ آشکار شدن راز
افقی ۸ روسری
افقی ۸ ناسیونال
افقی ۸ گواهی دادن
افقی ۹ نوعی تره
افقی ۹ ضد یکدیگر
افقی ۹ هر چیز بد و زشت
افقی ۱۰ همسر اسکارلت
افقی ۱۰ سمت چپ
افقی ۱۰ پی در پی بودن
افقی ۱۱ بسیار بخشنده
افقی ۱۱ جرم آسمانی
افقی ۱۱ داخل
افقی ۱۲ بازیکن خودی در تیم
افقی ۱۲ شهر سیستان و بلوچستان
افقی ۱۲ پرستیدنی دوره جاهلیت
افقی ۱۲ نیروی وارد بر واحد سطح در اصطلاح فیزیک
افقی ۱۳ وسط
افقی ۱۳ طینت
افقی ۱۳ مختل شدن رابطه بر اثر رنجش
افقی ۱۴ هماهنگ
افقی ۱۴ جهان دیگر
افقی ۱۴ جواب
افقی ۱۵ از توابع اسلامشهر
افقی ۱۵ از قطعات کامپیوتر
عمودی ۱ تکبر
عمودی ۱ کنایه از ماه شب چهارده
عمودی ۲ شبان
عمودی ۲ مقوای نازک
عمودی ۲ اشعه مجهول
عمودی ۳ پارچه گیاهی
عمودی ۳ دگرگونی و تغییر
عمودی ۳ پرحرفی!
عمودی ۴ یقه جدولی
عمودی ۴ دزد
عمودی ۴ همان یک است
عمودی ۴ خواب عرب
عمودی ۵ پرونده
عمودی ۵ موافق، همراه
عمودی ۵ نوعی انجیر
عمودی ۶ شبکه جهانی
عمودی ۶ ریز نمرات
عمودی ۶ درخشان
عمودی ۷ دسته و رده
عمودی ۷ ماه میلادی
عمودی ۷ ربیع
عمودی ۸ از تنقلات
عمودی ۸ زدودن
عمودی ۸ قصاب
عمودی ۹ ابزار برفروبی
عمودی ۹ جوجه کارتونی
عمودی ۹ رنج و تعب
عمودی ۱۰ مقاله پژوهشی
عمودی ۱۰ جانشینان
عمودی ۱۰ نوعی خط‌کش
عمودی ۱۱ از حروف یونانی
عمودی ۱۱ شاد
عمودی ۱۱ قوای نظامی
عمودی ۱۲ پرنده‌ای خوش‌آواز
عمودی ۱۲ الفبای موسیقی
عمودی ۱۲ شایورد
عمودی ۱۲ قارچ نان
عمودی ۱۳ یکتا
عمودی ۱۳ نابود شونده
عمودی ۱۳ پیشخانه
عمودی ۱۴ پل پیروزی
عمودی ۱۴ کمیاب
عمودی ۱۴ انتقال روح
عمودی ۱۵ مشهورترین اثر جروم دیوید سالینجر
عمودی ۱۵ سعادتمند

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz