جواب مرحله ۴۹۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پس‌انداز
افقی ۱ گارگردان «زیبای آمریکایی»
افقی ۲ گستردنی
افقی ۲ واحد ساختار
افقی ۲ یکی از انواع بافت گره‌ای
افقی ۳ خمیر نقاشی
افقی ۳ سخن‌چین
افقی ۳ خوک وحشی
افقی ۴ سوره روشنی
افقی ۴ باب روز
افقی ۴ احصائیه
افقی ۴ نوعی گهواره
افقی ۵ عدد روستا
افقی ۵ قطره قطره فرو ریختن
افقی ۵ از جنگ‌افزارها
افقی ۶ موی مجعد
افقی ۶ با نظم و ترتیب
افقی ۶ سپیدار
افقی ۷ سرزنش
افقی ۷ آنکه مانع پیشرفت کار می‌شود
افقی ۷ سوا
افقی ۸ از اقوام
افقی ۸ کفش
افقی ۸ پشت سر هم
افقی ۹ اندام پرواز
افقی ۹ وسیله اعدام فرانسوی
افقی ۹ جدا کردن سره از ناسره
افقی ۱۰ ناله و فغان
افقی ۱۰ سرخوش
افقی ۱۰ قرضی
افقی ۱۱ عجله
افقی ۱۱ زاماسکه
افقی ۱۱ مرغ می‌رود
افقی ۱۲ پشم شتر
افقی ۱۲ ماه ششم میلادی
افقی ۱۲ اریب
افقی ۱۲ شرکت سازنده کنسول بازی
افقی ۱۳ بااشتها
افقی ۱۳ ستیزه کردن
افقی ۱۳ سست و وارفته
افقی ۱۴ سیاره زحل
افقی ۱۴ ظن
افقی ۱۴ شوینده
افقی ۱۵ اداره‌ای از توابع وزارت کشور
افقی ۱۵ قمر مصنوعی
عمودی ۱ تنظیم شدن موتور ماشین
عمودی ۱ اثری از پرویز قاضی سعید
عمودی ۲ خستگی‌ناپذیر
عمودی ۲ نقشه‌ریز
عمودی ۲ کوکی بر روی پارچه
عمودی ۳ قاضی
عمودی ۳ پرکار
عمودی ۳ سخنان مزخرف و بیهوده
عمودی ۴ میهن
عمودی ۴ بیهوده
عمودی ۴ یار پت
عمودی ۴ جوانمرد
عمودی ۵ قبل از طبقه اول
عمودی ۵ تنظیم قطعات یک ماشین یا دستگاه
عمودی ۵ پیشوند نفی
عمودی ۶ تپانچه
عمودی ۶ تیر بسیار بزرگ
عمودی ۶ چشمه بزرگ
عمودی ۷ به هوش باش
عمودی ۷ مکالمه
عمودی ۷ جدید
عمودی ۸ وقت
عمودی ۸ لباس
عمودی ۸ مشهور
عمودی ۹ برگه میزان شراکت
عمودی ۹ بدرقه کردن
عمودی ۹ تله
عمودی ۱۰ میراث
عمودی ۱۰ تیری که با کمان اندازند
عمودی ۱۰ باقی جان
عمودی ۱۱ یار پت
عمودی ۱۱ درگذشتنی
عمودی ۱۱ دلتنگی
عمودی ۱۲ قطع حیات
عمودی ۱۲ بزرگ‌منشی
عمودی ۱۲ لقب
عمودی ۱۲ ابطال
عمودی ۱۳ فریب
عمودی ۱۳ ریزه آتش
عمودی ۱۳ فوتبالیست آرژانتینی
عمودی ۱۴ مغازه
عمودی ۱۴ روشن و نمایان
عمودی ۱۴ یوزپلنگ آمریکایی
عمودی ۱۵ اثری از علی اکبر سعیدی سیرجانی
عمودی ۱۵ لفظ هنگام ورود به جایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz