جواب مرحله ۴۹۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سبزی قورمه‌سبزی و کوفته برنجی
افقی ۱ شکیبایی
افقی ۲ وقت و هنگام
افقی ۲ بشر
افقی ۲ مغازه فروش لباس، کفش، عطر و مانند آن
افقی ۳ کشوری واقع در جنوب آفریقا
افقی ۳ ماه عزا و سوگواری
افقی ۳ شیوا
افقی ۴ پسوند شباهت
افقی ۴ تکیه کلام خانم شگفت‌زده
افقی ۴ قسمت کننده
افقی ۴ حیوان نجیب
افقی ۵ رود آرام
افقی ۵ عدد دو رقمی
افقی ۵ دریافت
افقی ۶ ماده قندی میوه‌ها
افقی ۶ ضد پشتک
افقی ۶ صدای کوبیدن در
افقی ۷ معلق
افقی ۷ ینگه دنیا
افقی ۷ چاق
افقی ۸ مزه کردن
افقی ۸ قصد، آهنگ
افقی ۸ سیاره تیر
افقی ۹ کشور آفریقایی
افقی ۹ پدر بهرام گور
افقی ۹ راهنما
افقی ۱۰ یازده!
افقی ۱۰ کتلت
افقی ۱۰ ضرب شمشیر
افقی ۱۱ پروتئین گیاهی
افقی ۱۱ انتقال روح
افقی ۱۱ راز
افقی ۱۲ حلقوم
افقی ۱۲ گوش دهنده
افقی ۱۲ بندگی
افقی ۱۲ حجم هندسی
افقی ۱۳ فصل اول سال
افقی ۱۳ ترسناک
افقی ۱۳ گشایش
افقی ۱۴ قلب قرآن
افقی ۱۴ سخن ناراست
افقی ۱۴ با زد آید
افقی ۱۵ کشوری در اروپا
افقی ۱۵ جار و جنجال
عمودی ۱ اساس کار
عمودی ۱ از ابنیه تاریخی استان خوزستان
عمودی ۲ حرکت آونگی
عمودی ۲ او را می‌شناسیم
عمودی ۲ خطاب بی‌ادبانه
عمودی ۳ اعتقاد، یقین
عمودی ۳ ناطق
عمودی ۳ شیوه اداره مملکت
عمودی ۴ وسیله ترمز
عمودی ۴ کشور لاهه
عمودی ۴ همسر زن
عمودی ۴ مکر
عمودی ۵ جودوی چینی
عمودی ۵ دعایی که به درگاه خدا کنند
عمودی ۵ رمق آخر
عمودی ۶ نت ششم
عمودی ۶ تکیه کردن
عمودی ۶ عصر و دوره
عمودی ۷ خراب کردن
عمودی ۷ حرص و طمع
عمودی ۷ بیابان
عمودی ۸ نام پیامبر اسلام
عمودی ۸ به کفش بعضی‌ها دیده می‌شود
عمودی ۸ لاستیک ماشین
عمودی ۹ پرچم
عمودی ۹ قفسه شیشه‌ای
عمودی ۹ پرچم
عمودی ۱۰ دندان‌شوی
عمودی ۱۰ پول کانادا
عمودی ۱۰ زنجیری که به دست و گردن مجرم ببندند
عمودی ۱۱ خرس فلکی
عمودی ۱۱ یک نیمه از شعر
عمودی ۱۱ جایی که سقف داشته باشد
عمودی ۱۲ جغد
عمودی ۱۲ ضمیر فرانسوی
عمودی ۱۲ آشپز
عمودی ۱۲ اسب رستم
عمودی ۱۳ به هم پیوستگی
عمودی ۱۳ تالار
عمودی ۱۳ کوبنده خانگی
عمودی ۱۴ سردسته، پیشوا
عمودی ۱۴ یاغیگری و نافرمانی
عمودی ۱۴ شریان
عمودی ۱۵ فیلمی از رضا کریمی با بازی نگار جواهریان و رضا کیانیان
عمودی ۱۵ آرام گرفته

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar