جواب مرحله ۴۹۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از آگاتا کریستی
افقی ۱ پای‌افزار
افقی ۲ رگ
افقی ۲ نسیم
افقی ۲ نفت کوره
افقی ۳ خواهش‌های شیطانی
افقی ۳ غریبه نیست
افقی ۳ مشورت
افقی ۴ خمیر پخته
افقی ۴ عنصر گواتر
افقی ۴ الهه عشق یونان باستان
افقی ۴ تمرین دانش‌آموز
افقی ۵ رود آرام!
افقی ۵ صلح موقتی
افقی ۵ کلمه دال بر افسوس
افقی ۶ گوشتی که خشک کنند و ذخیره نمایند
افقی ۶ ابزار غذاخوری
افقی ۶ عدد اول
افقی ۷ اساس
افقی ۷ بیماری و ناخوشی
افقی ۷ جغد
افقی ۸ شهرت
افقی ۸ پاک از گناه
افقی ۸ جوجه تیغی
افقی ۹ بازی تخته‌ای
افقی ۹ مجموعه عملیات و مراحل لازم برای رسیدن به یک هدف مشخص
افقی ۹ سرباز نیروی دریایی
افقی ۱۰ از سوره‌های قرآن کریم
افقی ۱۰ پیوسته و متفق
افقی ۱۰ فرزندان
افقی ۱۱ کوتاه شده
افقی ۱۱ نازا، عقیم
افقی ۱۱ چوب خوشبو
افقی ۱۲ راه‌ها
افقی ۱۲ پاکیزه
افقی ۱۲ دانه خوشبو
افقی ۱۲ خوش‌خوان
افقی ۱۳ بازیکن فرانسوی تیم مارسی
افقی ۱۳ وقت چیزی یا کاری
افقی ۱۳ فراغت و سکون
افقی ۱۴ لبالب
افقی ۱۴ میله آهنی برای حرکت اجسام سنگین
افقی ۱۴ روستاها
افقی ۱۵ آری
افقی ۱۵ از شهرهای استان آذربایجان شرقی
افقی ۱۵ از شیشه‌های آزمایشگاه
عمودی ۱ سایکوتراپی
عمودی ۱ خواهان
عمودی ۲ آرزوی بزرگ
عمودی ۲ محل خرید و فروش سهام
عمودی ۲ واحد پول روسیه
عمودی ۳ خسارت
عمودی ۳ شیرینی‌پز
عمودی ۳ حقوق، مستمری
عمودی ۴ درخت سرشویه
عمودی ۴ آنچه از چیز دیگر آویخته شده باشد
عمودی ۴ تلخ عرب
عمودی ۴ حرف ندا
عمودی ۵ بخاری برقی
عمودی ۵ کنایه از شخص متغلب و حقه‌باز
عمودی ۵ چله کمان
عمودی ۶ نیمه بار
عمودی ۶ عدو
عمودی ۶ بخشاینده
عمودی ۷ زمین آماده کشت
عمودی ۷ از شهرهای استان یزد
عمودی ۷ داد و فریاد
عمودی ۸ از وسایل روشنایی
عمودی ۸ ساده‌دلی
عمودی ۸ دیه
عمودی ۹ صفت باد
عمودی ۹ از شهرهای استان خراسان جنوبی
عمودی ۹ قطار
عمودی ۱۰ از کشورهای آفریقایی
عمودی ۱۰ مدت زمان معین
عمودی ۱۰ بالا آمدن آب دریا
عمودی ۱۱ عضو برخی از حیوانات
عمودی ۱۱ چربی شیر
عمودی ۱۱ واسطه در و چهارچوب
عمودی ۱۲ غذای آبکی
عمودی ۱۲ کوبیدن
عمودی ۱۲ بسیار نالنده
عمودی ۱۲ بالاپوش
عمودی ۱۳ ضرورتاً
عمودی ۱۳ باشد
عمودی ۱۳ چیره، غالب
عمودی ۱۴ طعام
عمودی ۱۴ پول اروپا
عمودی ۱۴ طبیعی، عادی
عمودی ۱۵ بخشی از خانه
عمودی ۱۵ بس بودن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz