جواب مرحله ۴۹ جدولانه ۲

آسیب
اجداد
از اجزای دوربین عکاسی
بخشیدن و تقدیم کردن
بخیه
برابر
بیماری درد مفاصل
پایین جامه زنانه
پنهان شدن به قصد دشمن
پهن و فراخ
جنس به ظاهر قوی
چیز
چیزهای غیر ضروری
درخت اعدام
شور
من و شما
ناپیدا
نازک نارنجی
نصیحت پذیر
نیمی از فومن
هندی اش معروف است
وسیله زینتی بر سر عروس
کره

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.