جواب مرحله ۴۸۹ جدولانه ۲

آش
آغاز شب
آنکه قابلیت و استعداد ندارد
اثر فئودور داستایفسکی
از حروف الفبا
از هنرهای دستی
افسرده و اندوهگین
انجیر قرآنی
باران اندک
بازیگر «طلا و مس»
باعث قطع تب می‌شود
بانگ و آواز
بدون نیاز به ارتباط کابلی
برگه شراکت
برهان
بغل
بلندی
پابرجا
پسین
پلید
پوشش
ترساننده
ترمز کشتی
تصدیق آلمانی
تماس
تیم فوتبال انگلیسی
تیکه بر پشتی
چارق
چسبنده
چست و چابک
چشمه جوشان
حرف دهن کجی
حرف نهم یونانی
حرکت فتحه
حکیم
خسرو و پادشاه
خو
خوابیده
دارای جاه و مقام شدن
درخت پر شاخ و برگ
درنگ کردن
دشنام دادن
دگرگون شدن
راه کوتاه
رفتار و کردار
روزهای مذهبی مهم
زنده بودن
زننده
سازگاری
ستون و پایه
سنجیدن
شتر تیزرو
شهر استان فارس
شهر تهران
شکست لشکر
شیر درنده
شیشه و قرابه
صفت‌ها
صلاه
طبقه کارگر
عدد
عید باستانی
فرومایه
قطعه زمین
قوم کم‌حرف
گاهنامه
گوارا
ماده‌ای که به چیزی بمالند
ماده‌سیاه حاصل از سوختن
مجرای خون
مدرسه خردسالان
مرمر
مسئول اجرایی کشور
میل کردن به
نشانه بیماری
نوعی از موسیقی
نوعی روغن
نوعی ساز بادی
نیرومندی
واقعه
ورزش جسم و ذهن
کشور اروپایی
کشوری در آمریکای‌شمالی
کنایه از دچار دلهره شدید شدن
کهنه و پوسیده
کوشش
یار داماد

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar