جواب مرحله ۴۸۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ به این نویسنده لقب ملکه جنایت داده‌اند
افقی ۱ سبب‌ها
افقی ۲ نوشتن با ماشین تحریر
افقی ۲ داد و ستد
افقی ۲ دیندار
افقی ۳ اثری از جواد مجابی
افقی ۳ خوشگل، خوش‌اندام
افقی ۳ نوار، رشته
افقی ۴ بانگ
افقی ۴ پراکندگی
افقی ۴ کار اصلی ماوس
افقی ۴ گودال
افقی ۵ حیله و نیرنگ هم معنی می‌دهد
افقی ۵ حمال
افقی ۵ مزد
افقی ۶ آگاهی‌ها
افقی ۶ درخت و بوته گل
افقی ۶ ضمیر فرانسوی
افقی ۷ دورتر
افقی ۷ بصیرت
افقی ۷ مخفی
افقی ۸ کج شدن
افقی ۸ خوشحالی
افقی ۸ از تنقلات
افقی ۹ بدنه درخت
افقی ۹ آن که سخنان بی‌معنی بر زبان می‌آورد
افقی ۹ جوانی
افقی ۱۰ حرف نفی
افقی ۱۰ ابزار برش
افقی ۱۰ هنرپیشه
افقی ۱۱ آلونک
افقی ۱۱ از کارکنان بیمارستان
افقی ۱۱ خیس
افقی ۱۲ نوشیدنی پرطرفدار
افقی ۱۲ فلان
افقی ۱۲ جوی
افقی ۱۲ خونبها
افقی ۱۳ کشتارگاه
افقی ۱۳ اثر ساموئل بکت
افقی ۱۳ مسیر عبور چهارپایان
افقی ۱۴ برای پیشگیری از بیماری تزریق می‌کنند
افقی ۱۴ چینش اشیای صحنه نمایش
افقی ۱۴ بزرگ و عظیم
افقی ۱۵ ورزش آبی مفرح
افقی ۱۵ شهری در استان سمنان
افقی ۱۵ موش‌خرما
عمودی ۱ آشوب و فتنه به پا کردن
عمودی ۱ سرکش
عمودی ۲ کشوری در قاره سیاه
عمودی ۲ مادر پیامبر اسلام
عمودی ۲ سخت نیست
عمودی ۳ اشاره
عمودی ۳ آینده
عمودی ۳ نوعی ماهی کوچک خوراکی
عمودی ۴ چاق
عمودی ۴ عاقل
عمودی ۴ کجاست
عمودی ۴ فرومایه
عمودی ۵ مخزن فشنگ
عمودی ۵ پایتخت نیجر
عمودی ۵ سایه
عمودی ۶ شخص، فرد
عمودی ۶ خاک
عمودی ۶ به کسی گناهی نسبت دادن
عمودی ۷ طرز، رسم
عمودی ۷ دالان
عمودی ۷ ابزاری برای تراشیدن چوب
عمودی ۸ کشتی کوچک بکسل کننده
عمودی ۸ مادر خودمانی
عمودی ۸ مخزن سیمان
عمودی ۹ گدا
عمودی ۹ برخی اوقات
عمودی ۹ وسنی
عمودی ۱۰ شب‌ها
عمودی ۱۰ مباشر
عمودی ۱۰ اثر پا
عمودی ۱۱ دریای عرب
عمودی ۱۱ از ابزار دست باغبان
عمودی ۱۱ خانه چوبین
عمودی ۱۲ نشانه بیماری
عمودی ۱۲ شهری در فرانسه
عمودی ۱۲ فراوانی
عمودی ۱۲ بند کردن
عمودی ۱۳ انصاف داشتن
عمودی ۱۳ پوشاننده
عمودی ۱۳ حرف چهارم یونانی
عمودی ۱۴ تنیسور چینی
عمودی ۱۴ پایتخت فلزی
عمودی ۱۴ مقدار مسافتی که گلوله بتواند طی کند
عمودی ۱۵ پایتخت بریتانیا
عمودی ۱۵ از بزرگترین نویسندگان فرانسه و خالق «بینوایان»

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar