جواب مرحله ۴۸۸ جدولانه ۲

آتشگیره
آلت فلزی دوشاخه
آماده شدن خمیر
آهوی ختن
اثر ناصر خسرو
اجازه حضور نزد پادشاه
از اجداد رستم
از پرندگان
از پرندگان خوش‌آواز
از درندگان
از درندگان
از رودهای مرزی
از سازهای ضربی
از شهرستان‌های خراسان شمالی
از منابع طبیعی
انبار غله
بچه خوشگل مو طلایی
بخار دهان
بدنامی
بلند کردن
بی‌حرکت
بیماری
بینایی، نظر
پاره آتش
پاک از گناه
پایتخت سیرالئون
پراکنده خاطر
پسوند تصغیر
پشم شتر
پیامبر صبور
پیچ‌خورده
تنیسور اسپانیایی
توانگر
توشه
تیم فوتبال آلمانی
چهره
حرف خوردنی
حمله هوایی
حیوان گران پوست
خاطر
خوشحالی و شادی
دایه
دستگاه دریافت امواج
رایگان
رخشنده
رنگ
رودی در شبه قاره هند
روزه گرفتن
روی بیرونی هر چیزی
روییدن گیاه
زندان
سبب دلسوزی می‌شود
سرما
سورده‌های زردشت
شهر مرکزی
شهری در آمریکا
صومعه
ظرف آب
ظرف گل
فرش مالیدنی
فوتبالیست آرژانتینی
قرض و دین
قوم و خویش
گروه
گریه با سوز و گداز
گنجه لباس
لخت و برهنه
مؤسسه تأمین خسارت
مادر ترک
مادر عرب
متعهد شدن
محل ورود
محلولی‌که‌به‌بیمار اسهالی‌می‌دهند
مدن
ملون
من و شما
منسوب به مرد
نطفه
نوعی برنج مرغوب
نوعی بیماری عصبی
نوعی پارچه کتانی
نوعی عایق رطوبت
نیز
هر یک از آلات موسیقی
هندی‌اش معروف است
وسیله سوراخ کردن
کار بزرگ و خطیر
کاغذ روزنامه
کشور آفریقایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz