جواب مرحله ۴۸۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اصرار در کار
افقی ۱ کوشش
افقی ۲ مأمور شهربانی قدیم
افقی ۲ مخلوق خدا
افقی ۲ دشواری وضع
افقی ۳ بدون اندیشه شعر گفتن
افقی ۳ هجوم
افقی ۳ بومی
افقی ۴ زبان‌دار بی‌زبان
افقی ۴ دماغ
افقی ۴ پوشش نازک روی چیزی
افقی ۴ چرک
افقی ۵ دوستی و محبت
افقی ۵ انجام عملی برخلاف اعتماد دیگران
افقی ۵ نصف هر چیز
افقی ۶ تیم فوتبال انگلیسی
افقی ۶ بی‌همسر
افقی ۶ شهر بی‌دفاع سینمایی
افقی ۷ نقاش
افقی ۷ توانایی نتیجه و محصول دادن
افقی ۷ گل بی آن نشود
افقی ۸ ناگزیر
افقی ۸ گنجه لباس
افقی ۸ لقب پادشاهان حبشه بود
افقی ۹ خونبها
افقی ۹ ترک جنگ و مخاصمه
افقی ۹ جانشین
افقی ۱۰ غذای آبکی
افقی ۱۰ دیگ دهان گشاد
افقی ۱۰ استوار کردن
افقی ۱۱ فعالیت زیاد و بی‌نتیجه
افقی ۱۱ پایین تر
افقی ۱۱ حرص
افقی ۱۲ پایتخت سوئیس
افقی ۱۲ تازه‌کار و بی‌تجربه
افقی ۱۲ پیمودن راه
افقی ۱۲ تظاهر
افقی ۱۳ واحد پول روسیه
افقی ۱۳ ریز ریز
افقی ۱۳ چلچراغ
افقی ۱۴ از البسه فصل سرما
افقی ۱۴ سپاسگزار
افقی ۱۴ بسیار طمع کننده
افقی ۱۵ پسوند ساختن قید از صفت
افقی ۱۵ نادانی
افقی ۱۵ مشهور
عمودی ۱ شاعر شیلی
عمودی ۱ برجای
عمودی ۲ نیاکان
عمودی ۲ اصطکاک
عمودی ۲ جاری
عمودی ۳ پرونده
عمودی ۳ شراب
عمودی ۳ یک خوشه
عمودی ۴ چارشاخ
عمودی ۴ از درختان گرمسیری
عمودی ۴ تاخت اسب
عمودی ۴ تکه پارچه کهنه
عمودی ۵ عین این
عمودی ۵ ترسیدن و گریختن
عمودی ۵ سوسن زرد
عمودی ۶ خداوند
عمودی ۶ فریبنده
عمودی ۶ جریمه
عمودی ۷ تازه ترکی
عمودی ۷ اجداد
عمودی ۷ خط‌کش بنایی
عمودی ۸ تیرگی رابطه
عمودی ۸ از سوره‌ها
عمودی ۸ مسابقه نهایی
عمودی ۹ سالک
عمودی ۹ یاری دهنده
عمودی ۹ سوره‌هایی که در مکه نازل شده است
عمودی ۱۰ اذیت
عمودی ۱۰ فرود آمدن
عمودی ۱۰ برهنه
عمودی ۱۱ بدیع
عمودی ۱۱ طعم قند
عمودی ۱۱ بندپای سمی
عمودی ۱۲ پیچ و تاب
عمودی ۱۲ بالا آمدن آب دریا
عمودی ۱۲ ستمگر
عمودی ۱۲ زادگاه
عمودی ۱۳ جادوگر
عمودی ۱۳ خدمتگزار
عمودی ۱۳ به طور رسمی
عمودی ۱۴ شدنی
عمودی ۱۴ رشوه دهنده
عمودی ۱۴ بی‌پدران
عمودی ۱۵ پدرمرده
عمودی ۱۵ از بازیگران «اسرافیل»

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz