جواب مرحله ۴۸۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مهمترین اثر سهروردی
افقی ۱ پرنده آش سردکن
افقی ۲ مسافر
افقی ۲ وحشت
افقی ۲ ابتلا و گرفتاری
افقی ۳ نوآور
افقی ۳ سیاره بهرام
افقی ۳ خواهان
افقی ۴ پرنمک
افقی ۴ حرف ندا
افقی ۴ کیسه پول قدیمی
افقی ۴ چرم نرم
افقی ۵ پایه
افقی ۵ گول خورده
افقی ۵ در جنگل فراوان است
افقی ۶ محل اقامت رسمی شاه
افقی ۶ اندازه لباس
افقی ۶ ستون بدن
افقی ۷ ظرفی که از خاک کائولن ساخته شود
افقی ۷ تکبر
افقی ۷ این گونه هم لنگه بار است
افقی ۸ نجات یافتن
افقی ۸ مادر وطن
افقی ۸ غذای مجردی
افقی ۹ مخفف آواز
افقی ۹ واقعه
افقی ۹ سوم شخص جمع
افقی ۱۰ خودخواه
افقی ۱۰ واحد نظامی
افقی ۱۰ مرکز تبت
افقی ۱۱ پل معروف راه‌آهن مازندران
افقی ۱۱ وسطی
افقی ۱۱ می‌خورند و ناراحت می‌شوند
افقی ۱۲ گرفتگی ناگهانی زبان که موجب بدی تلفظ واژه شود
افقی ۱۲ یکی از بخش‌های اوستا
افقی ۱۲ بزرگ منشی
افقی ۱۲ پسوند حرفه ساز
افقی ۱۳ آرزو، هدف
افقی ۱۳ نهی کننده
افقی ۱۳ جمع هدیه
افقی ۱۴ خمیدگی
افقی ۱۴ رؤیای تشنه‌لب
افقی ۱۴ ملاطفت
افقی ۱۵ زمان معین
افقی ۱۵ کنایه از عجیب و غریب بودن
عمودی ۱ از آثار دیدنی و زیارتی استان فارس
عمودی ۱ همگی، کل
عمودی ۲ خواب بد
عمودی ۲ پیروان دین حضرت موسی
عمودی ۲ حریر
عمودی ۳ به معنی سرپرست اصطبل هم آمده
عمودی ۳ دار فانی
عمودی ۳ بی‌شرمی و گستاخی
عمودی ۴ با تاک آید
عمودی ۴ ارادتمند
عمودی ۴ مساوی
عمودی ۴ رود شولوخوف
عمودی ۵ خواستار، علاقمند
عمودی ۵ خوراکی از اسفناج
عمودی ۵ غذای نذری
عمودی ۶ زیر پا مانده
عمودی ۶ ویران
عمودی ۶ مایع دارویی که به بدن تزریق می‌شود
عمودی ۷ بهشت شداد
عمودی ۷ از شهرهای استان تهران که غله و میوه‌های معروفی دارد
عمودی ۷ باطل کننده
عمودی ۸ سیاه زخم
عمودی ۸ عدل
عمودی ۸ زیبارو
عمودی ۹ می‌دهند و می‌گیرند تا مدرک شود
عمودی ۹ کشوری در قاره سیاه
عمودی ۹ خاطر
عمودی ۱۰ ماه بهاری
عمودی ۱۰ عضوی در صورت
عمودی ۱۰ شهر خرما
عمودی ۱۱ شهر ایستاده
عمودی ۱۱ شیطان
عمودی ۱۱ میوه هندی
عمودی ۱۲ دستنوشته
عمودی ۱۲ جانور پوست قیمتی
عمودی ۱۲ از رنگ‌ها
عمودی ۱۲ قله فارس
عمودی ۱۳ پافشاری و یکدندگی
عمودی ۱۳ خواهش
عمودی ۱۳ موزیک نظامی
عمودی ۱۴ مقابل فرعی
عمودی ۱۴ بخش یا نوع کوچکی از یک چیز
عمودی ۱۴ در جنگ می‌گیرند
عمودی ۱۵ پیشوا
عمودی ۱۵ از آثار تاریخی غرب کشور

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar