جواب مرحله ۴۸۵ جدولانه ۲

آقای اسپانیایی
ابزار
ابزار آهنگری
اثر شفیعی کدکنی
اجاق مخفی
از جنس نمد
از درختان
از روی اجبار
از سوره‌ها
از عناصر فلزی
اسب سفید رنگ
اشاره به نزدیک
اعتقاد و یقین
الهه خورشید مصر باستان
ایالتی در آمریکا
ایالتی در آمریکا
ایل
باد سرد
باز شدن غنچه
بازیگر خوشه های خشم
باطل کردن
بانگ و آواز
بد گفتن پشت سر کسی
برگشتن از گناه
بزرگان و مهتران
پارچه سوراخ سوراخ
پایتخت ویتنام
پرنده خوش‌خوان
پرنده کاکل به سر
پشم شتر
پنهان کردن
پیدا شدن
تأیید کرده شده
ترمز چهارپا
تکیه کلام درویش
حرف دهن کجی
حمله ناگهانی در شب
خاک کوزه‌گری
خداوند
خدمتکار زن
خشک و سخت
خط‌کش مهندسی
خنک کننده موتور
خون
در دیگ و مانند آن
درخت انار
درون دهان
رنجور
رودی در روسیه
زین و یراق اسب
ستیزه کردن
سخنان بیمار گونه
سود برنده
شرمندگی
شعله آتش
شغل دفتری دارد
صفحه ذخیره اطلاعات‌کامپیوتری
ضمیر همیشه غایب
علت
فوتبالیست هلندی
فیلمی از کیومرث‌پوراحمد
فیلمی با بازی سام درخشانی
فیلمی با بازی فرامرز قریبیان
فیلمی با بازی هما روستا
قاب عینک
قتل سیاسی
قعر چیزی
گاوآهن
گریختن
گشوده
گوش دادن
گوشه
گیاه
ماه میلادی
مایع و روان
مهمانخانه بزرگ
میخ چوبی
میرآب
نت میانی
نصف
وسیله کوفتن
کباب شده
کشیده شده
کلمه تصدیق
کنسولگری
کوه‌ها
یگان تاکتیکی نیروی هوایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar