جواب مرحله ۴۸۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تعقیب و بازخواست کیفری
افقی ۱ داروخانه بزرگ
افقی ۲ اصلاح درخت
افقی ۲ یاد گرفته
افقی ۲ پینه
افقی ۳ بارور شدن
افقی ۳ وهم
افقی ۳ شیوه
افقی ۴ تورم رگ‌های پا
افقی ۴ خون
افقی ۴ دوست، یار
افقی ۵ شکم‌بند طبی
افقی ۵ مغازه
افقی ۵ آشنا
افقی ۵ مشک
افقی ۶ نوعی شنا
افقی ۶ مظهر
افقی ۶ عدد ماه
افقی ۷ رنگ
افقی ۷ هویدا
افقی ۷ چاک، رخنه
افقی ۸ پاک شمردن
افقی ۸ سوره روشنی
افقی ۸ درشتخویی
افقی ۹ بهره
افقی ۹ دارای کار و هنری است
افقی ۹ فوتبالیست پرتغالی
افقی ۱۰ از خواهران برونته
افقی ۱۰ صبر زرد
افقی ۱۰ واحد اطلاعاتی کامپیوتر
افقی ۱۱ استعداد فهم و دریافت
افقی ۱۱ بسیار نعمت دهنده
افقی ۱۱ زدن
افقی ۱۱ باب
افقی ۱۲ از پرندگان شناگر
افقی ۱۲ رشته باریک
افقی ۱۲ غول
افقی ۱۳ روش، سلوک
افقی ۱۳ پوست دباغی نشده
افقی ۱۳ شهری در آذربایجان غربی
افقی ۱۴ فزونی نعمت
افقی ۱۴ آسوده‌خاطر
افقی ۱۴ نغمه و سرود
افقی ۱۵ اثری از تقی مدرسی
افقی ۱۵ کارآموز پزشکی
عمودی ۱ در ساحل ایستادن کشتی
عمودی ۱ آش ساده
عمودی ۲ زردی
عمودی ۲ بخش‌ها
عمودی ۲ کس، شخص
عمودی ۳ پسوند خورنده
عمودی ۳ هنرپیشه نقش‌های خنده‌دار
عمودی ۳ پشت دادن بر
عمودی ۴ شیر
عمودی ۴ تیر پیکان‌دار
عمودی ۴ درجات
عمودی ۵ مادر لر
عمودی ۵ هر فصل از فیلم
عمودی ۵ در
عمودی ۶ بخشی از مغز
عمودی ۶ درد
عمودی ۶ صفحه شماره خودرو
عمودی ۶ حرف نداری
عمودی ۷ رفتن به تعجیل
عمودی ۷ یون مثبت
عمودی ۷ خمیازه
عمودی ۸ سنگ مرمر
عمودی ۸ شنوا
عمودی ۸ روز
عمودی ۹ ابزاری برای ثابت نگه داشتن اندام شکسته بدن
عمودی ۹ عدد
عمودی ۹ کلفتی
عمودی ۱۰ وقت، زمان
عمودی ۱۰ بخشاینده
عمودی ۱۰ پشم شتر
عمودی ۱۰ آش
عمودی ۱۱ دایر
عمودی ۱۱ ویرانه
عمودی ۱۱ تاب و توان
عمودی ۱۲ از فراورده‌های گوشتی
عمودی ۱۲ عدد تنفسی
عمودی ۱۲ کودک پدرمرده
عمودی ۱۳ سخت شدن
عمودی ۱۳ اقامت کردن
عمودی ۱۳ ماشین باری کوچک
عمودی ۱۴ پخش و پلا
عمودی ۱۴ بدعهدی
عمودی ۱۴ اثر اسماعیل فصیح
عمودی ۱۵ هدایت
عمودی ۱۵ بسیار زیاد

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar