جواب مرحله ۴۸۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اندرز دادن و سفارش کردن
افقی ۱ لقب خاقانی شروانی
افقی ۲ جانشین
افقی ۲ شوفر
افقی ۲ بخت
افقی ۳ فرق سر
افقی ۳ یورش
افقی ۳ از پیامبران
افقی ۴ جار و جنجال
افقی ۴ شهر رازی
افقی ۴ عجیب، طرفه
افقی ۵ یار مت
افقی ۵ پشت دادن به چیزی
افقی ۵ برادر مادر
افقی ۵ از سوره‌های قرآن کریم
افقی ۶ زمان یا مکان ملاقات
افقی ۶ یابنده
افقی ۶ ویتامین جدولی
افقی ۷ نوعی عدسی
افقی ۷ سنگ معدنی آبی رنگ
افقی ۷ جایگزین پول در برخی مؤسسات
افقی ۸ بس بودن
افقی ۸ ولی
افقی ۸ هر جسمی که با اکسیژن ترکیب شده باشد
افقی ۹ فراوان نعمت
افقی ۹ فرزندان آدم
افقی ۹ به جا آوردن
افقی ۱۰ وحشی
افقی ۱۰ منظور و مقصود
افقی ۱۰ ناآگاه و بی‌خبر
افقی ۱۱ کوچک
افقی ۱۱ ایزد نگهبان آب
افقی ۱۱ مربوط به یک قوم و ملت
افقی ۱۱ قلیل
افقی ۱۲ شلوار کوتاه
افقی ۱۲ آرواره
افقی ۱۲ بازیکن میانی
افقی ۱۳ لبخند زننده
افقی ۱۳ فرستنده
افقی ۱۳ پچ پچ کردن
افقی ۱۴ عزم‌ها و آهنگ‌ها
افقی ۱۴ اثری از ویکتور هوگو
افقی ۱۴ زه کمان
افقی ۱۵ ادامه دارد
افقی ۱۵ ماهیانه
عمودی ۱ در کلاس درس بجویید
عمودی ۱ شتابکار
عمودی ۲ شهرستان قدیم
عمودی ۲ تکبر، خودبینی
عمودی ۲ میان
عمودی ۳ زرداب
عمودی ۳ قوانین، مقررات
عمودی ۳ عجله
عمودی ۴ کوچکتر
عمودی ۴ دریای عرب
عمودی ۴ کتاب دینی زرتشتیان
عمودی ۵ گربه عرب
عمودی ۵ قیمومت، کفالت
عمودی ۵ استوار، محکم
عمودی ۶ کلمه افسوس
عمودی ۶ چین و شکن
عمودی ۶ نوشته‌ای که به‌موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار می‌کنند
عمودی ۶ حرف نفی
عمودی ۷ نای
عمودی ۷ معشوقه
عمودی ۷ حالت روحی
عمودی ۸ سالیانه
عمودی ۸ مأیوس
عمودی ۸ روز بعد از امروز
عمودی ۹ نخستین انسان
عمودی ۹ شهری در استان فارس
عمودی ۹ شکسته شده
عمودی ۱۰ عدد منفی
عمودی ۱۰ ممکن است
عمودی ۱۰ پیشه
عمودی ۱۰ پژمرده
عمودی ۱۱ برجستگی کوچک روی پوست
عمودی ۱۱ نشان دادن
عمودی ۱۱ همراه غم
عمودی ۱۲ سپاهی
عمودی ۱۲ سخن زیر لب
عمودی ۱۲ بسیار زیبا و دلربا
عمودی ۱۳ خداشناس
عمودی ۱۳ واحد پول گواتمالا
عمودی ۱۳ تبه‌کاری و فسق
عمودی ۱۴ میوه تازه چیده شده
عمودی ۱۴ ابدی
عمودی ۱۴ پرنده نامه‌رسان
عمودی ۱۵ خانه‌ها
عمودی ۱۵ سهل‌انگاری

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz