جواب مرحله ۴۸۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گیاه زینت ترشی
افقی ۱ فداکاری کردن برای کسی
افقی ۲ پدربزرگ
افقی ۲ آکاردئون
افقی ۲ توانایی، قدرت
افقی ۳ حضور داشتن
افقی ۳ کرم کدو
افقی ۳ دیاستاز
افقی ۴ شهری در استان فارس
افقی ۴ شعله آتش
افقی ۴ نام امام زمان
افقی ۵ از ما بهتران
افقی ۵ بهر پخت آبگوشت باید خرید
افقی ۵ عضو شنای ماهی
افقی ۵ مرطوب
افقی ۶ شیرزن کربلا
افقی ۶ مسابقه اتومبیل‌رانی
افقی ۶ باد سرد
افقی ۷ گودال
افقی ۷ با نرمی رفتار کردن
افقی ۷ وسیع و پهناور
افقی ۸ تک تک
افقی ۸ نهر کوچک
افقی ۸ بایگانی
افقی ۹ کشور آمستردام
افقی ۹ بلبل
افقی ۹ گاز گندزدا
افقی ۱۰ سودای ناله
افقی ۱۰ صنعتی در شعر فارسی
افقی ۱۰ سرقت
افقی ۱۱ بچه می‌کشد
افقی ۱۱ علم احصاییه
افقی ۱۱ ویرگول
افقی ۱۱ خرس فلکی
افقی ۱۲ پایه و شالوده
افقی ۱۲ به وسیله
افقی ۱۲ پیامبر بنی اسرائیل
افقی ۱۳ طبیعی، عادی
افقی ۱۳ گریه و زاری
افقی ۱۳ زمزمه کردن
افقی ۱۴ فراوانی
افقی ۱۴ ابزار عکاسی
افقی ۱۴ محله
افقی ۱۵ از دیگر القاب امام زمان
افقی ۱۵ پرنده‌ای هلال‌گوشت
عمودی ۱ از آثار دیدنی و باستانی استان کرمان
عمودی ۱ دستورات و مقررات
عمودی ۲ ظرف آبخوری
عمودی ۲ از علایم نگارشی
عمودی ۲ وصله هنری
عمودی ۳ چارچوب
عمودی ۳ درخور زن
عمودی ۳ رود کارها!
عمودی ۴ ندا دهنده
عمودی ۴ عنصر شیمیایی
عمودی ۴ ییلاق کرج
عمودی ۵ صدای مرغابی
عمودی ۵ کنایه از کسی که کردار و رفتارش دلپسند نباشد
عمودی ۵ کمال بر آن ترجیح دارد
عمودی ۶ ضمیر متصل دوم شخص مفرد
عمودی ۶ زرنگ و زیرک
عمودی ۶ آشنا
عمودی ۶ نفس کشیدن
عمودی ۷ پولی که نقد و یکجا به کسی داده شود
عمودی ۷ وادار ساختن کسی به انجام کاری
عمودی ۷ پیامبر کشتیبان
عمودی ۸ فرمانروا
عمودی ۸ سبزی خورشتی
عمودی ۸ ریز نمرات
عمودی ۹ نغمه
عمودی ۹ یار زولبیا
عمودی ۹ تن و بدن
عمودی ۱۰ شگرد، ترفند
عمودی ۱۰ کشوری در مدیترانه
عمودی ۱۰ صدای بلند
عمودی ۱۰ کلام چوپان
عمودی ۱۱ رام و مطیع
عمودی ۱۱ بیماری پوستی
عمودی ۱۱ مقابل آری
عمودی ۱۲ آتی
عمودی ۱۲ پیچش مو
عمودی ۱۲ اسباب ورزش و بازی
عمودی ۱۳ حزب هیتلر
عمودی ۱۳ سرخ مایل به کبود
عمودی ۱۳ درون دوات
عمودی ۱۴ فارسی روزگار ما
عمودی ۱۴ رغبت، علاقه
عمودی ۱۴ شهری تاریخی در استان کرمانشاه
عمودی ۱۵ مشهور و بلندآوازه
عمودی ۱۵ یکی از غذاهای اصیل و معروف جنوب

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar