جواب مرحله ۴۸۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثر مولانا
افقی ۱ اثری از جواد مجابی
افقی ۲ نوشابه الکلی ضعیف
افقی ۲ پیشگاه خانه
افقی ۲ صمغ ساقه گون
افقی ۳ رشته‌کوه اروپایی بین فرانسه و اسپانیا
افقی ۳ بازرگانان
افقی ۳ از ماه‌های سریانی
افقی ۴ ذکر
افقی ۴ پیمودن
افقی ۴ مظهر
افقی ۴ پاکیزه
افقی ۵ قعر چیزی
افقی ۵ پایان
افقی ۵ آسوده
افقی ۶ عضوی از بدنش فاقد حرکت است
افقی ۶ گیرنده تلفن
افقی ۶ تازه و پرطراوت
افقی ۷ آجر خام
افقی ۷ تمرین کردن
افقی ۷ لفظ ابتدا یا انتهای کلمه
افقی ۸ شهری در ایتالیا
افقی ۸ گمان
افقی ۸ از سوره‌ها
افقی ۹ عدد پوچ
افقی ۹ بازتاب
افقی ۹ روفتن خانه
افقی ۱۰ تکه پارچه کهنه
افقی ۱۰ تمیز شده با آب
افقی ۱۰ از شهرهای پرجمعیت هند
افقی ۱۱ بشقاب بزرگ
افقی ۱۱ سلامت، تندرستی
افقی ۱۱ پاره گریبان پیراهن
افقی ۱۲ بیهوشی
افقی ۱۲ استعمال کلمه‌ای در غیر معنی حقیقی خود که از جهتی مناسبت با معنی اصلی داشته باشد
افقی ۱۲ پول آلبانی
افقی ۱۲ ورزش آبی
افقی ۱۳ طریقه
افقی ۱۳ کوچ کردن
افقی ۱۳ سالها
افقی ۱۴ مجموعه اشعار یک شاعر
افقی ۱۴ مطلع
افقی ۱۴ کشتگان راه خدا
افقی ۱۵ از شهرهای استان خراسان جنوبی
افقی ۱۵ کاری که انجام آن از سوی مقامی واگذار و خواسته شده است
عمودی ۱ پایتخت موزامبیک
عمودی ۱ ازدواج کردن
عمودی ۲ گناه بزرگ
عمودی ۲ ابله، نادان
عمودی ۲ گریه
عمودی ۳ بی‌همسری
عمودی ۳ گوشه ای است در دستگاه راست ماهور و دستگاه راست پنجگاه
عمودی ۳ از رودهای اروپا
عمودی ۴ واحد پول دو کره
عمودی ۴ خوابیدن
عمودی ۴ نمایش تلویزیونی
عمودی ۴ بذر گیاه
عمودی ۵ اشک روان
عمودی ۵ تیم فوتبال ایتالیایی
عمودی ۵ چوب خوشبو
عمودی ۶ واحدی در سطح
عمودی ۶ کودک پدر مرده
عمودی ۶ حاصل
عمودی ۷ درخت کرم ابریشم
عمودی ۷ چیزهایی که در یک جا گرد آمده باشد
عمودی ۷ مأمور شهربانی قدیم
عمودی ۸ جمع جن
عمودی ۸ اکسید کلسیم
عمودی ۸ کبیر
عمودی ۹ جایگاه
عمودی ۹ حمام
عمودی ۹ تمام و کامل
عمودی ۱۰ بازیکن باتجربه رئال مادرید
عمودی ۱۰ کار سرسری
عمودی ۱۰ بخار دهان
عمودی ۱۱ زوبین
عمودی ۱۱ زبری
عمودی ۱۱ مشت‌زنی
عمودی ۱۲ حرف نهم یونانی
عمودی ۱۲ غنیمت جنگی
عمودی ۱۲ دستور قطعی
عمودی ۱۲ روییدن
عمودی ۱۳ خود شکن ... شکستن خطاست
عمودی ۱۳ هوو
عمودی ۱۳ همسر زن
عمودی ۱۴ ساز و برگ اسب
عمودی ۱۴ ورزش توپ و راکت
عمودی ۱۴ شیرینی‌پزی
عمودی ۱۵ کمک کردن
عمودی ۱۵ گیاهان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz