جواب مرحله ۴۷۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آنچه باعث شادی و نشاط شود
افقی ۱ گرما درمانی
افقی ۲ سخن‌چین
افقی ۲ به علت
افقی ۲ گیشه
افقی ۳ از هم جدا کردن
افقی ۳ برگزیده چیزی
افقی ۳ آشکار
افقی ۴ پسوند مخصوص ساخت صفت
افقی ۴ مرغی افسانه‌ای شبیه سیمرغ
افقی ۴ کشوری در اروپا
افقی ۴ دریغ
افقی ۵ زمین سخت
افقی ۵ یکتا
افقی ۵ جمع فن
افقی ۶ همخانه
افقی ۶ پدر حضرت ابراهیم
افقی ۶ مخفف شاد
افقی ۷ جای بی هوا
افقی ۷ منظره دیدنی کهگیلویه و بویراحمد
افقی ۷ آتشدان حمام
افقی ۸ هنر هفتم
افقی ۸ ایستگاه قطار
افقی ۸ کفن
افقی ۹ با رفت آید
افقی ۹ اعلامیه
افقی ۹ درخت عرب
افقی ۱۰ کوچک
افقی ۱۰ پاییز
افقی ۱۰ مقاله پژوهشی درباره یک موضوع
افقی ۱۱ مفت‌خور
افقی ۱۱ از سازها
افقی ۱۱ کاغذ چاپ
افقی ۱۲ پندار
افقی ۱۲ سنگ‌انداز
افقی ۱۲ برابر
افقی ۱۲ مردمک چشم
افقی ۱۳ پیروز
افقی ۱۳ سالک
افقی ۱۳ پیشکار
افقی ۱۴ به دنیا آمدن
افقی ۱۴ نویسنده
افقی ۱۴ اسب زرد
افقی ۱۵ آهنگ قدیمی ایرانی
افقی ۱۵ مرکز سیرالئون
عمودی ۱ نوعی هواپیمای نظامی
عمودی ۱ از سازهای موسیقی با لوله فلزی شبیه به قره نی
عمودی ۲ خودداری از خوردن
عمودی ۲ چادر
عمودی ۲ ساده لوح
عمودی ۳ عابد
عمودی ۳ کشور اروپایی
عمودی ۳ نادر
عمودی ۴ پیروان
عمودی ۴ کبوتر دشتی
عمودی ۴ سرکه
عمودی ۴ به معنی بیزار
عمودی ۵ گل عاشقان
عمودی ۵ دست افزار
عمودی ۵ خمیدگی کاغذ
عمودی ۶ مفت
عمودی ۶ جزیره ایرانی
عمودی ۶ نامی پسرانه
عمودی ۷ پول خارجی
عمودی ۷ گروهی از کشتی‌های جنگی
عمودی ۷ از نام‌های دختران
عمودی ۸ جوش جوانی صورت
عمودی ۸ کلمه تنبیه
عمودی ۸ جالب و جذاب
عمودی ۹ سرزمین
عمودی ۹ مرحله به مرحله
عمودی ۹ اقامت کردن
عمودی ۱۰ به هم خوردگی هوا
عمودی ۱۰ وجود
عمودی ۱۰ شمار
عمودی ۱۱ عیب و نقص
عمودی ۱۱ سرلشکر فرانسوی
عمودی ۱۱ خانه چوبی
عمودی ۱۲ طرز لباس پوشیدن
عمودی ۱۲ کلام شگفتی
عمودی ۱۲ سنگینی که بر جسم فرود می‌آید
عمودی ۱۲ گره
عمودی ۱۳ جنین
عمودی ۱۳ بازرگان
عمودی ۱۳ ویرگول
عمودی ۱۴ شش ضلعی
عمودی ۱۴ راننده
عمودی ۱۴ خدای هندی
عمودی ۱۵ اثر ویلیام فالکنر
عمودی ۱۵ کنایه از فروختن کالای بنجل و نامرغوب با حیله و تزویر

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar