جواب مرحله ۴۷۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جای تفریح و تفرج
افقی ۱ نامی برای کرم شب تاب
افقی ۲ شعبه درختی
افقی ۲ آشپزخانه باز
افقی ۲ رخشان
افقی ۳ فراهم کردن
افقی ۳ ته نشین شدن
افقی ۳ بانی
افقی ۴ آراستن، نیکو کردن
افقی ۴ برجستگی گونه
افقی ۴ نوشتن با ماشین تحریر
افقی ۴ نیکو
افقی ۵ عدد ورزشی
افقی ۵ همگانی
افقی ۵ خلاص شونده
افقی ۶ چرب کردن
افقی ۶ برگشتن
افقی ۶ بوی رطوبت
افقی ۷ ستیزه
افقی ۷ قسمت پرشاخه درخت
افقی ۷ چند دولت
افقی ۸ روشن، آشکار
افقی ۸ کشتن
افقی ۸ روزانه
افقی ۹ آتشدان حمام
افقی ۹ دارای صدای خوش
افقی ۹ کوفتن
افقی ۱۰ رها و بی بند و بار
افقی ۱۰ بخش بیرونی پوست گیاهان
افقی ۱۰ به تنهایی
افقی ۱۱ پایتخت روسیه
افقی ۱۱ اجرت و حقوق ماهیانه
افقی ۱۱ نوعی بیماری پوستی
افقی ۱۲ حرف هفتم یونانی
افقی ۱۲ شریف
افقی ۱۲ مایه روشنی
افقی ۱۲ شهری در ترکمنستان
افقی ۱۳ سرها
افقی ۱۳ روحانی مسیحی
افقی ۱۳ نپذیرفتن
افقی ۱۴ از شهرهای استان یزد
افقی ۱۴ بزرگ، سرور
افقی ۱۴ قد
افقی ۱۵ استنشاق هوای پاک
افقی ۱۵ فوتبالیست برزیلی تیم بایرن مونیخ
عمودی ۱ سیر کردن
عمودی ۱ بتونی که در آن میله‌های آهنی قرار می‌دهند تا استحکام و مقاومت آن بیشتر شود
عمودی ۲ اختراع مارکونی
عمودی ۲ سرگرمی آموزنده
عمودی ۲ پرنده‌ای کوچکتر از کبک
عمودی ۳ از سوره‌ها
عمودی ۳ دین داشتن
عمودی ۳ پشت سر
عمودی ۴ ماه عرب
عمودی ۴ کسانی که برای شهادت دادن شایسته باشند
عمودی ۴ کافی
عمودی ۴ آلتی برای کباب کردن
عمودی ۵ یک جزو از کلام
عمودی ۵ کشتی قطبی
عمودی ۵ بحر
عمودی ۶ عدد فوتبالی
عمودی ۶ پیگیری
عمودی ۶ صفتی برای کودک بازیگوش
عمودی ۷ آفتاب
عمودی ۷ خصومت
عمودی ۷ رنگ سبز تند
عمودی ۸ خواری و ذلت
عمودی ۸ داماد
عمودی ۸ مانند
عمودی ۹ سمیع
عمودی ۹ شهر نفتی بوشهر
عمودی ۹ خواب پنبه‌دانه می‌بیند
عمودی ۱۰ تهی‌دست
عمودی ۱۰ پایتخت غنا
عمودی ۱۰ نشانه مفعولی
عمودی ۱۱ اسب ترکی
عمودی ۱۱ فرش زیر در
عمودی ۱۱ غمزه، عشوه
عمودی ۱۲ رنگ
عمودی ۱۲ هواپیمای عجول
عمودی ۱۲ سنگ ترازو
عمودی ۱۲ پاکیزه
عمودی ۱۳ خدایی
عمودی ۱۳ از مد افتاده
عمودی ۱۳ جایگاه
عمودی ۱۴ برای خودمانی
عمودی ۱۴ تازه
عمودی ۱۴ عزیز
عمودی ۱۵ اثر بالزاک
عمودی ۱۵ از روی اجبار

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz