جواب مرحله ۴۷۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کالایی که با دست ساخته شده
افقی ۱ آواره
افقی ۲ یکی یکی
افقی ۲ رنگ سبز روشن
افقی ۲ اثر دافنه دوموریه
افقی ۳ گازی بی‌رنگ
افقی ۳ پرنده‌ای با پاهای بلند و گردن دراز
افقی ۳ چرم دباغی شده
افقی ۴ ابزار کندن
افقی ۴ مادرزن
افقی ۴ توانگری
افقی ۴ سختی، صلابت
افقی ۵ مانند
افقی ۵ غذایی از تخم‌مرغ
افقی ۵ یکی بودن
افقی ۶ شهری در ایتالیا
افقی ۶ بادبزن برقی
افقی ۶ از نت‌ها
افقی ۷ عید فصیح
افقی ۷ بدنامی
افقی ۷ کوبیدن
افقی ۸ آبستن
افقی ۸ خشت پخته
افقی ۸ دست در کاری دارنده
افقی ۹ رسم‌ها
افقی ۹ آب راکد و متعفن
افقی ۹ شش
افقی ۱۰ بچه‌دزد معروف
افقی ۱۰ جعبه
افقی ۱۰ راننده ناو
افقی ۱۱ آشکارا
افقی ۱۱ به باطن توجه ندارد
افقی ۱۱ از سوره‌ها
افقی ۱۲ میان
افقی ۱۲ مدعی شدن
افقی ۱۲ آب آشامیدنی
افقی ۱۲ پگاه
افقی ۱۳ از شهرهای استان کرمان
افقی ۱۳ پایین‌تر
افقی ۱۳ پذیرش
افقی ۱۴ ای افسوس
افقی ۱۴ از رودهای بزرگ ایران
افقی ۱۴ ناگزیر
افقی ۱۵ غیر مسطح
افقی ۱۵ پذیرش
عمودی ۱ کتاب کوچک
عمودی ۱ ترس داشتن از کسی
عمودی ۲ فعال
عمودی ۲ صفحه اعلان
عمودی ۲ توانایی
عمودی ۳ از گزندگان
عمودی ۳ پناهگاه
عمودی ۳ پرده چشم
عمودی ۴ شرکت نفت و مخابرات هر دو دارند
عمودی ۴ فلزی نقره‌ای و براق
عمودی ۴ مخترع تلفن
عمودی ۴ برخلاف میل کسی
عمودی ۵ خرمابن
عمودی ۵ به طور یقین
عمودی ۵ آب روستایی
عمودی ۶ موضوع انشا
عمودی ۶ حساب
عمودی ۶ به تأکید
عمودی ۷ سال ترکی
عمودی ۷ دوره تجدید حیات اروپا
عمودی ۷ سپاه
عمودی ۸ پرخور
عمودی ۸ ذوق
عمودی ۸ پیروز
عمودی ۹ تپه‌ای باستانی در کاشان
عمودی ۹ رودی در آمریکای جنوبی
عمودی ۹ برهنه
عمودی ۱۰ فعلی
عمودی ۱۰ به اتفاق
عمودی ۱۰ بخار دهان
عمودی ۱۱ بیماری پوستی
عمودی ۱۱ استوار کردن
عمودی ۱۱ کاغذفروش
عمودی ۱۲ سود پول
عمودی ۱۲ عدد روستا
عمودی ۱۲ پرورش دادن
عمودی ۱۲ حرف تصدیق
عمودی ۱۳ از شهرهای کهگیلویه و بویراحمد
عمودی ۱۳ یاریگر
عمودی ۱۳ باشد
عمودی ۱۴ دستور قطعی
عمودی ۱۴ واحد شمارش یک عمل یا رویداد
عمودی ۱۴ خربزه کافی‌شاپ
عمودی ۱۵ غیر مرسوم
عمودی ۱۵ باشعور

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar