جواب مرحله ۴۷۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ توقیف، دستگیری
افقی ۱ دارای شرف و اعتبار
افقی ۲ هوای گرفته
افقی ۲ آرام خودمانی
افقی ۲ تهیدست
افقی ۳ فروغ
افقی ۳ دیگر
افقی ۳ تن‌پوش و جامه
افقی ۴ غربال
افقی ۴ مقابل روز
افقی ۴ آهنگر
افقی ۴ نیتروژن
افقی ۵ تاب و توان
افقی ۵ مقدمه‌چینی
افقی ۵ کلام بیهوده و بی‌معنی
افقی ۶ گیاهی از تیره سوسنی‌ها با گل‌های زیبا و معطر
افقی ۶ کشتارگاه
افقی ۶ درخت انگور
افقی ۷ عداوت
افقی ۷ معامله پایاپای
افقی ۷ چیز
افقی ۸ مجبور کردن
افقی ۸ مزه اخمو
افقی ۸ از نیروهای سه‌گانه
افقی ۹ داخل کعبه
افقی ۹ رازگویی با خدا
افقی ۹ ضمیر مؤدبانه
افقی ۱۰ من و جنابعالی
افقی ۱۰ شوخ و عشوه‌گر
افقی ۱۰ حصیر
افقی ۱۱ صادرات مهم برزیل
افقی ۱۱ شادباش
افقی ۱۱ آغوش
افقی ۱۲ کشتی جنگی
افقی ۱۲ جهان
افقی ۱۲ واحد تنیس
افقی ۱۲ پارچه‌ای از پشم شتر
افقی ۱۳ جسارت و پردلی
افقی ۱۳ واحد پول ایران و عربستان
افقی ۱۳ جار زننده
افقی ۱۴ زبان ما
افقی ۱۴ آمادگی نیروی نظامی
افقی ۱۴ با گفت آید
افقی ۱۵ به تنهایی تاختن
افقی ۱۵ بارانداز
عمودی ۱ از البسه زمستانی
عمودی ۱ بازیگر مرد فیلم‌های سینمایی پایان‌نامه و شوریده
عمودی ۲ از بیماری‌های بومی آفریقا
عمودی ۲ وبا
عمودی ۲ مرکز استان مرکزی
عمودی ۳ تزئین روی پلو
عمودی ۳ چوب سوزاندنی
عمودی ۳ واحدی برای پارچه برای یک دست لباس
عمودی ۴ قرض، وام
عمودی ۴ خواهش کردن
عمودی ۴ سوره بیستم قرآن
عمودی ۴ امتحان
عمودی ۵ رنگی برای خودرو
عمودی ۵ بازداشته شده
عمودی ۵ حرف انتخاب
عمودی ۶ هنوز شاد نشده
عمودی ۶ جنت و فردوس
عمودی ۶ غذای ظهر
عمودی ۷ برادر مرگ
عمودی ۷ سوار بی‌همتا
عمودی ۷ کشوری در قاره سیاه
عمودی ۸ تنها و یگانه
عمودی ۸ قدر و قیمت
عمودی ۸ به هم سوده شدن
عمودی ۹ بی‌آن نتوان زیست
عمودی ۹ مانند هم
عمودی ۹ شب عرب
عمودی ۱۰ عروس شهرهای ایران
عمودی ۱۰ کوچکترین کشور شمال آفریقا
عمودی ۱۰ موجود نامرئی
عمودی ۱۱ طعم دهنده غذا
عمودی ۱۱ دالان
عمودی ۱۱ ضرباهنگ
عمودی ۱۲ چاه جهنم
عمودی ۱۲ فرمانده بدن
عمودی ۱۲ اراده خدا
عمودی ۱۲ پخش کردن خبر
عمودی ۱۳ پشت و عقب
عمودی ۱۳ نامی دخترانه
عمودی ۱۳ صدا
عمودی ۱۴ صوت
عمودی ۱۴ گل دندان
عمودی ۱۴ برادر دروغین کمبوجیه
عمودی ۱۵ صداقت
عمودی ۱۵ گلی است زینتی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar