جواب مرحله ۴۷۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ روزی دادن
افقی ۱ تابع ریاضی است که رفتار موجی مانند یک الکترون و یا یک جفت الکترون در اتم را توضیح می‌دهد
افقی ۲ مکتوب
افقی ۲ مورد بحث و توجه
افقی ۲ کشور آسیایی
افقی ۳ حاضر
افقی ۳ ضرورت
افقی ۳ درمانگاه
افقی ۴ خورشید
افقی ۴ منقار کوتاه
افقی ۴ دریده‌چشم
افقی ۴ رفیق مشهدی
افقی ۵ از سوره‌ها
افقی ۵ درخت پر شاخ و برگ
افقی ۵ دسته‌ها
افقی ۶ خورده شده
افقی ۶ کشوری در قاره سیاه
افقی ۶ فرومایه
افقی ۷ جلوه
افقی ۷ برشته
افقی ۷ برخی در آستین پرورش می‌دهند
افقی ۸ آبرو، نیک‌نامی
افقی ۸ پاره آتش
افقی ۸ ایالت بیابانی آمریکا
افقی ۹ شهد
افقی ۹ انتحار
افقی ۹ محصول گندم که روی هم انباشته شده باشد
افقی ۱۰ از حالات دریا
افقی ۱۰ رود مهم اروپا
افقی ۱۰ قلبش مجروح است
افقی ۱۱ فرستادن
افقی ۱۱ تن، بدن
افقی ۱۱ از سوره‌ها
افقی ۱۲ درخت مسواک
افقی ۱۲ پوست درخت خدنگ
افقی ۱۲ پایه
افقی ۱۲ هندی‌اش معروف است
افقی ۱۳ سلاح کاشتنی
افقی ۱۳ بسیار روان
افقی ۱۳ یکدیگر را فهمیدن
افقی ۱۴ یگانه گردانیدن
افقی ۱۴ رود طولانی روسیه
افقی ۱۴ اینک
افقی ۱۵ پیشوایی
افقی ۱۵ از مراکز استان‌ها
عمودی ۱ بازیگر فیلم‌های «زن دوم» و «آل»
عمودی ۱ پایان‌نامه
عمودی ۲ مدافع اسپانیایی تیم رئال مادرید
عمودی ۲ ضایع و خراب
عمودی ۲ باد گرم مهلک
عمودی ۳ خرمافروش
عمودی ۳ کامل کننده
عمودی ۳ آشکارا
عمودی ۴ پرهیزکاری
عمودی ۴ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی
عمودی ۴ اثر پا
عمودی ۴ یک دوم چیزی
عمودی ۵ بدزبان
عمودی ۵ بخشش
عمودی ۵ جانور درنده
عمودی ۶ استان و مرکزش
عمودی ۶ فوتبالیست آلمانی
عمودی ۶ از عوامل بیماری‌زا
عمودی ۷ باران ریز
عمودی ۷ نقش بر زمین شدن
عمودی ۷ آنچه خود را بدان بیارایند
عمودی ۸ کم‌بها
عمودی ۸ چهارپایه ژیمناستیک
عمودی ۸ ساکنان
عمودی ۹ حیوانات وحشی
عمودی ۹ تیره گشتن
عمودی ۹ رنج و محنت
عمودی ۱۰ خیال کننده
عمودی ۱۰ شب طولانی
عمودی ۱۰ غذای آبکی
عمودی ۱۱ بادمجانش آفت ندارد
عمودی ۱۱ ملون
عمودی ۱۱ مستقیم
عمودی ۱۲ اسب قاصد
عمودی ۱۲ ضمیر فرانسوی
عمودی ۱۲ دشوار و سنگین
عمودی ۱۲ اندیشه
عمودی ۱۳ زیبا ساختن
عمودی ۱۳ آهنگ نظامی
عمودی ۱۳ خودروی زرهی
عمودی ۱۴ بالای
عمودی ۱۴ مستخدم
عمودی ۱۴ جماعت مردم
عمودی ۱۵ آقای اسپانیایی
عمودی ۱۵ اثر آلفونس دوده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar