جواب مرحله ۴۷۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ افزارواره
افقی ۱ حمایت
افقی ۲ چیزها
افقی ۲ آماده
افقی ۲ نااستوار شدن
افقی ۳ شهری در ایتالیا
افقی ۳ چشمداشت
افقی ۳ پاداش
افقی ۴ سود پول
افقی ۴ درون
افقی ۴ برهان‌ها
افقی ۴ ذره بنیادی
افقی ۵ کلمه افسوس
افقی ۵ پرآشوب
افقی ۵ از شهرهای استان فارس
افقی ۶ زرنگ و باهوش
افقی ۶ جنگ تن به تن
افقی ۶ مادر عرب
افقی ۷ زبان حافظ
افقی ۷ دزدی
افقی ۷ یمانی‌اش معروف است
افقی ۸ اثری از آلبر کامو
افقی ۸ عقب، پشت
افقی ۸ آب حیات بخش
افقی ۹ قایق، کرجی
افقی ۹ صفت کار بسیار سخت
افقی ۹ گردش‌گر
افقی ۱۰ عدد اول
افقی ۱۰ رومال
افقی ۱۰ منحرف از راه راست
افقی ۱۱ دانشمند
افقی ۱۱ شهری در استان چهارمحال و بختیاری
افقی ۱۱ اندک
افقی ۱۲ پرده‌دری
افقی ۱۲ چراگاه ایلات و عشایر
افقی ۱۲ مظهر لاغری
افقی ۱۲ چین و شکن
افقی ۱۳ هشدار خودرو
افقی ۱۳ زهرها
افقی ۱۳ مطرود شده
افقی ۱۴ انسان بودن
افقی ۱۴ روشن‌تر
افقی ۱۴ پایتخت همسایه شمالی
افقی ۱۵ همراه با خواهش
افقی ۱۵ علم و هنر اداره کردن
عمودی ۱ متافیزیک
عمودی ۱ رئیس جیمز باند
عمودی ۲ نوشیدنی‌ها
عمودی ۲ رهرو
عمودی ۲ دگرگون شدن
عمودی ۳ فصیح
عمودی ۳ نازک و لطیف
عمودی ۳ فرمانروایی
عمودی ۴ سخنان بیمارگونه
عمودی ۴ نوعی گهواره
عمودی ۴ خراشیدن
عمودی ۴ عهده‌دار سرپرستی کودک است
عمودی ۵ قسمتی از خانه
عمودی ۵ خوبی
عمودی ۵ سیلی و کشیده
عمودی ۶ دریا
عمودی ۶ پدر
عمودی ۶ بسوده
عمودی ۷ هر فصل از کتاب یسنا
عمودی ۷ نی باریک
عمودی ۷ داستان بلند
عمودی ۸ عهد
عمودی ۸ از مزه‌ها
عمودی ۸ خمیر نقاشی
عمودی ۹ ممکن است
عمودی ۹ از صور فلکی
عمودی ۹ ترک خفیف استخوان
عمودی ۱۰ اثر اسماعیل فصیح
عمودی ۱۰ گاز چراغ
عمودی ۱۰ ترسیدن و گریختن حیوان
عمودی ۱۱ پهلوان
عمودی ۱۱ آشکار
عمودی ۱۱ سنگسار شده
عمودی ۱۲ زیستن
عمودی ۱۲ بچه دزد معروف
عمودی ۱۲ مانند، شبیه
عمودی ۱۲ پیغامبر
عمودی ۱۳ درختان
عمودی ۱۳ کوک پارچه
عمودی ۱۳ طرف چپ
عمودی ۱۴ کمیابی
عمودی ۱۴ خشنود کردن
عمودی ۱۴ نقاشی افسر تصادفات
عمودی ۱۵ پسوند آلودگی
عمودی ۱۵ نویسنده «نام‌ها و سایه‌ها»

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz