جواب مرحله ۴۷۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بسیار خوب و خوشایند
افقی ۱ از انواع مرورگر وب
افقی ۲ از نام‌های دختران
افقی ۲ از رنگ‌ها
افقی ۲ زحل
افقی ۳ گلوله خمیر
افقی ۳ هدف تیر
افقی ۳ طلای قالبی
افقی ۴ موی گردن شیر
افقی ۴ حرف شگفتی
افقی ۴ نوعی شنا
افقی ۴ ساز کلیسا
افقی ۵ حرف نفی ابد
افقی ۵ ردیاب
افقی ۵ استارت قدیم
افقی ۶ امضا
افقی ۶ لقب هندو
افقی ۶ پسر تهماسب
افقی ۷ ناامید
افقی ۷ آنکه مجلس مهمانی را زینت بدهد
افقی ۷ نوعی یقه
افقی ۸ فرومایگی
افقی ۸ کسب و کار
افقی ۸ نام دخترانه
افقی ۹ بدهی به صورت اقساطی
افقی ۹ سرنگ
افقی ۹ دستبند زنانه
افقی ۱۰ دریا
افقی ۱۰ چوپان
افقی ۱۰ راهنمایی
افقی ۱۱ منظور، مقصود
افقی ۱۱ کشاورزی
افقی ۱۱ کلمه اخطار و تنبیه
افقی ۱۲ آسمان
افقی ۱۲ خوب
افقی ۱۲ متضاد ماده
افقی ۱۲ ترشده
افقی ۱۳ رنگ نفرت
افقی ۱۳ اشاره به دور
افقی ۱۳ تباه کردن
افقی ۱۴ گرایش‌ها
افقی ۱۴ خطر کردن
افقی ۱۴ نام دیگر سبزی ترتیزک
افقی ۱۵ اثر «ژان پل سارتر»
افقی ۱۵ غذای سریع
عمودی ۱ برنده اسکار بازیگر مرد ۲۰۰۸
عمودی ۱ زیاده جویی
عمودی ۲ آبخوری
عمودی ۲ روزها
عمودی ۲ مقابل حاد
عمودی ۳ قسمتی از دستگاه کنترل اتومبیل
عمودی ۳ پیغام
عمودی ۳ از همسران پیامبر
عمودی ۴ از حروف الفبای فارسی
عمودی ۴ رسم کننده
عمودی ۴ فتنه
عمودی ۴ درجه در ورزش رزمی
عمودی ۵ فریاد بلند
عمودی ۵ درخشان و نورانی
عمودی ۵ لنگه در
عمودی ۶ سکوی بالا
عمودی ۶ مراسم
عمودی ۶ صحرا
عمودی ۷ پسوند نسبت
عمودی ۷ اضافه کردن چیزی به چیز دیگر
عمودی ۷ خجالتی
عمودی ۸ معجونی که از برگ گل گلاب و شکر درست می‌کنند
عمودی ۸ فیلمی از جمشید حیدری
عمودی ۸ گوشه‌ها
عمودی ۹ میل خانم باردار
عمودی ۹ حافظ اسرار دیگران
عمودی ۹ گرداگرد لب
عمودی ۱۰ غذای ظهر
عمودی ۱۰ ساحل
عمودی ۱۰ پنجه
عمودی ۱۱ اثر چربی
عمودی ۱۱ شهری در اصفهان
عمودی ۱۱ جمع شاعر
عمودی ۱۲ مذهب
عمودی ۱۲ روستا
عمودی ۱۲ نشانه‌ها و معجزه‌ها
عمودی ۱۲ ظرف شستن لباس
عمودی ۱۳ هوله
عمودی ۱۳ از انواع شنا
عمودی ۱۳ مخالف و ناسازگار
عمودی ۱۴ بین پیچ و مهره
عمودی ۱۴ با سنگ‌های قیمتی سر و کار دارد
عمودی ۱۴ داد و فریاد مردم
عمودی ۱۵ ضمیر متکلم وحده
عمودی ۱۵ بخشی از سیستم ایمنی بدن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz