جواب مرحله ۴۷۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گردش و تفریح دسته‌جمعی در بیرون شهر
افقی ۱ مکانی با جاذبه‌های گردشگری در شمال غربی فیروزکوه
افقی ۲ مرکز غنا
افقی ۲ از جزایر جنوبی
افقی ۲ توفان همراه برف
افقی ۳ پیام‌آوری
افقی ۳ آراستگی صفات
افقی ۳ زباندار بی‌زبان
افقی ۴ سخنان بیمارگونه
افقی ۴ حرف انتخاب
افقی ۴ پسر معاویه
افقی ۴ امر از آمدن
افقی ۵ از خانم‌ها هرگز نپرسید
افقی ۵ هیکل
افقی ۵ مقدار غذایی که به یکبار در دهان گذارند
افقی ۶ معادلی برای آیفون
افقی ۶ نوعی طلاق
افقی ۶ نت سوم
افقی ۷ شهری در استان لرستان
افقی ۷ عجیب غریب
افقی ۷ تیره و تار
افقی ۸ عضو پا
افقی ۸ ناسیونال
افقی ۸ چند نفر که در یک خانه زندگی می‌کنند
افقی ۹ کلمه سؤالی
افقی ۹ شیرینی مکیدنی
افقی ۹ جلوی مو
افقی ۱۰ نقش هنری
افقی ۱۰ پایین آمدن
افقی ۱۰ پیوسته و پشت سر هم
افقی ۱۱ مطالعه اجمالی
افقی ۱۱ رستاخیز
افقی ۱۱ مخفف از او
افقی ۱۲ ابزار نوازندگی
افقی ۱۲ در آرزوی فرزند
افقی ۱۲ آش
افقی ۱۲ از بانک می‌گیرند
افقی ۱۳ لباس
افقی ۱۳ بچه
افقی ۱۳ درخت چتری
افقی ۱۴ دو سال پیش
افقی ۱۴ منطقه تفریحی تهران
افقی ۱۴ واگیر
افقی ۱۵ دیر جنبیدن و بسیار آهسته کاری را انجام دادن
افقی ۱۵ یار نعلبکی
عمودی ۱ فیلمی از محمد حسین لطیفی با هنرنمایی حسین یاری
عمودی ۱ آماس
عمودی ۲ مساوی و برابر
عمودی ۲ ناپدید، نابود
عمودی ۲ شیرینی سنتی تبریز
عمودی ۳ ساحل
عمودی ۳ از دروس
عمودی ۳ سخن بیهوده
عمودی ۴ نی توخالی
عمودی ۴ وقت و هنگام
عمودی ۴ نوعی اجاق خوراک‌پزی
عمودی ۴ کچل
عمودی ۵ نام دخترانه
عمودی ۵ برادر حضرت موسی
عمودی ۵ صریح‌اللهجه
عمودی ۶ فرد
عمودی ۶ چند ادیب
عمودی ۶ باد و باران
عمودی ۷ عدد پیشتاز
عمودی ۷ گرامی
عمودی ۷ بسیار
عمودی ۸ بازسازی و مرمت
عمودی ۸ جای عشق آنجاست
عمودی ۸ از آلات موسیقی
عمودی ۹ احتیاج
عمودی ۹ شامه
عمودی ۹ حرف دهن‌کجی
عمودی ۱۰ قمارباز خاکسترنشین
عمودی ۱۰ شهری در استان آذربایجان غربی
عمودی ۱۰ بوی مخصوص غذای مانده
عمودی ۱۱ سکسکه
عمودی ۱۱ هر شصت ثانیه
عمودی ۱۱ امر به ماندن
عمودی ۱۲ حرکت کرم
عمودی ۱۲ خودم
عمودی ۱۲ ثروت
عمودی ۱۲ پیروان یک دین
عمودی ۱۳ گاری
عمودی ۱۳ بی‌رونق
عمودی ۱۳ پل پیروزی
عمودی ۱۴ خوشه برنج
عمودی ۱۴ سند
عمودی ۱۴ آواره و در به در
عمودی ۱۵ پول ژاپن
عمودی ۱۵ لقب خلفای اسلام بود

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar