جواب مرحله ۴۷۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اجازه‌نامه
افقی ۱ بیشتر
افقی ۱ از گیاهان دارویی
افقی ۲ پلیس خبره
افقی ۲ بستری از چوب یا فلز
افقی ۳ نهر
افقی ۳ کافی
افقی ۳ ایستادگی کننده
افقی ۳ ضمیر عبری غایب
افقی ۴ از رفته به جا می‌ماند
افقی ۴ تحقیق
افقی ۴ مورچه ریز
افقی ۴ شهری در آذربایجان غربی
افقی ۵ کلمه تصدیق
افقی ۵ دستار
افقی ۵ از شهرهای استان تهران
افقی ۶ خوشه
افقی ۶ قاضی
افقی ۶ دوباره
افقی ۷ عدد منفی
افقی ۷ حرف درد
افقی ۷ سرباز نیروی دریایی
افقی ۷ چاشنی شور
افقی ۸ اثر مولیر
افقی ۹ آغاز
افقی ۹ ماده آرایش مژه‌ها
افقی ۹ حلقوم
افقی ۹ قیمت بازاری
افقی ۱۰ تیر
افقی ۱۰ دریاها
افقی ۱۰ دارای پاداش
افقی ۱۱ اندوهگین
افقی ۱۱ پرنده گردن دراز
افقی ۱۱ داستان کوتاه
افقی ۱۲ غمگین
افقی ۱۲ شیره خرما
افقی ۱۲ ملی‌پوش والیبال
افقی ۱۲ بغل
افقی ۱۳ نیمه‌دیوانه
افقی ۱۳ از مواد آتش‌زا
افقی ۱۳ حرف دهن‌کجی
افقی ۱۳ به گلو فرو بردن
افقی ۱۴ شهربانی قدیم
افقی ۱۴ اثر الکساندر پوشکین
افقی ۱۵ آهسته آهسته
افقی ۱۵ عمل، کار
افقی ۱۵ واحد پول اتیوپی
عمودی ۱ به دفعات
عمودی ۱ اشکال‌تراشی کردن
عمودی ۲ همیشگی
عمودی ۲ همین و بس
عمودی ۳ ذکر
عمودی ۳ خداوند
عمودی ۳ واحد پول لهستان
عمودی ۳ واحد وزنی در قدیم
عمودی ۴ به دنیا آوردن
عمودی ۴ ترازنامه
عمودی ۴ شهر جشنواره
عمودی ۴ هراس
عمودی ۵ خیمه که به یک ستون برپای باشد
عمودی ۵ داد و فریاد
عمودی ۵ ظن
عمودی ۶ تیم فوتبال ایتالیایی
عمودی ۶ سرود
عمودی ۶ صدای شکستن
عمودی ۷ کوچک
عمودی ۷ آقا
عمودی ۷ وزنه بدنسازی
عمودی ۷ زه کمان
عمودی ۸ اثر خیام
عمودی ۹ بستن، دوختن
عمودی ۹ جاری
عمودی ۹ تقویت امواج رادیویی
عمودی ۹ مقیاسی در طول
عمودی ۱۰ رشوه‌گیر
عمودی ۱۰ درخشان، تابان
عمودی ۱۰ کدخدای خانه
عمودی ۱۱ افزایش قیمت‌ها
عمودی ۱۱ کبوتر دشتی
عمودی ۱۱ چاهی در جهنم
عمودی ۱۲ ریش
عمودی ۱۲ بین
عمودی ۱۲ پایتخت نیجر
عمودی ۱۲ نشانه بیماری
عمودی ۱۳ ضمیر بیگانه
عمودی ۱۳ شهری در استان مرکزی
عمودی ۱۳ هواپیمای عجول
عمودی ۱۳ مالدار
عمودی ۱۴ شیوه
عمودی ۱۴ توده‌شناسی
عمودی ۱۵ اثری از علی شریعتی
عمودی ۱۵ سخنی آرمانی که معمولاً قابل عمل نیست

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar