جواب مرحله ۴۷ جدولانه ۲

اثر مهشید امیرشاهی
اداره مدعی عمومی
اندازه گرمی یا سردی یک جسم
بخشش
بسته شده
بیماری
تیر انداختن
تیر پیکان دار
تیمارستان و اثر جمال زاده
جزیره
حرف نداری
ذرت و بلال
ردیاب
سازی شبیه ویولون
شکل و هیئت
صاحب کشتی
فربهی و چاقی
مسخرگی
مکان
هم مسافر و هم راهزن
همان ناتمام است

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.