جواب مرحله ۴۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نایاب بودن مردان کارآمد
افقی ۲ سنگینی
افقی ۲ پسر
افقی ۳ درخت لرزان
افقی ۳ تبلیغ
افقی ۴ از خطوط خوشنویسی فارسی
افقی ۵ رود فرانسه
افقی ۵ نوعی برادر و خواهر
افقی ۵ طلا
افقی ۶ خودکامگی
افقی ۷ بهشت
افقی ۷ دام
افقی ۸ نیست نیست
افقی ۸ خوراک گیاه
افقی ۹ مستأجر
عمودی ۱ پرنده زیبای آبزی
عمودی ۱ آنچه از سفال ساخته شود
عمودی ۲ جناح سیاسی
عمودی ۲ فراموش‌کار
عمودی ۳ بانگ، آوا
عمودی ۳ یکه
عمودی ۴ به خدمت رسیدن
عمودی ۵ میان
عمودی ۵ مزه فلفلی
عمودی ۵ زیر
عمودی ۶ اثر خیام
عمودی ۷ درختستان
عمودی ۷ دلپذیر
عمودی ۸ مخنث، بدکردار
عمودی ۸ جواب های است
عمودی ۹ ناخوانا
عمودی ۹ رود آرام شولوخوف

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar