جواب مرحله ۴۶۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مردان عرب
افقی ۱ اجسام ذره‌بینی در خون
افقی ۱ نسب‌شناس
افقی ۲ گیاهی خوشبو با گل‌های زرد چتری
افقی ۲ هیدرولوژی
افقی ۳ کلمه شرط
افقی ۳ ردیف قالی
افقی ۳ از سازها
افقی ۳ رنج و محنت
افقی ۴ درنوردیدن
افقی ۴ جنگ
افقی ۴ از زبان‌های برنامه‌نویسی
افقی ۴ جدا
افقی ۵ عصبی
افقی ۵ حکومت عصر هیتلر
افقی ۵ برهنه
افقی ۶ فرزندان
افقی ۶ گردآوری شده
افقی ۶ بادبزن برقی
افقی ۷ به اندازه
افقی ۷ از زیراندازها
افقی ۷ نمونه
افقی ۷ درودگری بدون آن بسی دشوار است
افقی ۸ خانواده‌ای از گیاهان
افقی ۹ جد قوم عاد
افقی ۹ قوای نظامی یک کشور
افقی ۹ مجلس جشن
افقی ۹ مقیاس طول
افقی ۱۰ فرآیند
افقی ۱۰ یکی از بخش‌های اوستا
افقی ۱۰ میخ عرب
افقی ۱۱ دارای رفتار شایسته و بزرگوارانه
افقی ۱۱ زیارت کننده
افقی ۱۱ نوعی آچار
افقی ۱۲ غضب
افقی ۱۲ پیشوای زرتشتی
افقی ۱۲ نام دخترانه
افقی ۱۲ شماره ویژه
افقی ۱۳ تمشک مازندرانی
افقی ۱۳ شاعر پریشان
افقی ۱۳ پاره کردن
افقی ۱۳ بند انگشت
افقی ۱۴ از جاذبه‌های گردشگری خراسان جنوبی
افقی ۱۴ ظرف مسی بزرگ و دسته‌دار
افقی ۱۵ از پرندگان مهاجر
افقی ۱۵ حامل
افقی ۱۵ ظرفی در آشپزخانه
عمودی ۱ مرکز مراکش
عمودی ۱ از نقاط دیدنی استان خراسان رضوی
عمودی ۲ پزشک روم باستان
عمودی ۲ تقویم
عمودی ۳ انجام دادن
عمودی ۳ فرمان اتومبیل
عمودی ۳ بی‌اسم و نشان
عمودی ۳ انبار کشتی
عمودی ۴ ژنرال جنگ‌های انفصال
عمودی ۴ نمازهای مستحبی
عمودی ۴ درنده
عمودی ۴ نیروها
عمودی ۵ عقاید
عمودی ۵ نام دخترانه
عمودی ۵ اشاره به دور
عمودی ۶ خزانه‌دار
عمودی ۶ کنایه از سخت و سمج
عمودی ۶ حاضر نیست
عمودی ۷ گیاه ناژو
عمودی ۷ اهلی
عمودی ۷ پادشاه خوارزمشاهی
عمودی ۷ نیروگاه شمال ایران
عمودی ۸ فنومنولوژی
عمودی ۹ کلام تأسف
عمودی ۹ جاده هموار و شن‌ریزی شده
عمودی ۹ از ادات استفهام
عمودی ۹ ماه سریانی
عمودی ۱۰ تن‌پوش
عمودی ۱۰ جانشینان
عمودی ۱۰ زحمتکش
عمودی ۱۱ زشت و ناپسند
عمودی ۱۱ هیمه
عمودی ۱۱ ارغنون
عمودی ۱۲ گهواره بچه
عمودی ۱۲ نوعی از موسیقی غربی
عمودی ۱۲ هماهنگ
عمودی ۱۲ سخن صریح
عمودی ۱۳ ادات تشبیه
عمودی ۱۳ هنر هفتم
عمودی ۱۳ خاک بتونه
عمودی ۱۳ سائل
عمودی ۱۴ کشور اروپایی
عمودی ۱۴ لوزالمعده
عمودی ۱۵ فاگوسیت
عمودی ۱۵ واحد دکان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar