جواب مرحله ۴۶۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خبر رساندنی
افقی ۱ صید
افقی ۱ آنچه باقی مانده
افقی ۲ خاطرخواه
افقی ۲ اثر عباس معروفی
افقی ۳ اثر شاتوبریان
افقی ۳ آب منجمد
افقی ۳ نگاه خیره
افقی ۳ همسر مرد
افقی ۴ ضمیر بیگانه
افقی ۴ پیدا شدن اندیشه بد در دل
افقی ۴ تصدیق آلمانی
افقی ۴ روگرفت
افقی ۵ زمین دور از آب
افقی ۵ خط‌کش بنایی
افقی ۵ خوشه
افقی ۶ برخی آن را از دین جدا می‌دانند
افقی ۶ پدر مرده
افقی ۶ درآمد حاصل از فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر
افقی ۷ عریان
افقی ۷ پختن
افقی ۷ سران
افقی ۷ آجر اسباب‌بازی
افقی ۸ اثر سیمین دانشور
افقی ۹ حرف نهم یونانی
افقی ۹ فعال
افقی ۹ پایتخت کشور ساعت
افقی ۹ گشودن معما
افقی ۱۰ لگن ظرف‌شویی
افقی ۱۰ بافت بادامی شکل دو طرف حلق
افقی ۱۰ شهری در استان سمنان
افقی ۱۱ شهری در استان کرمانشاه
افقی ۱۱ بالاترین مرتبه چیزی
افقی ۱۱ تأخیر و درنگ در کاری
افقی ۱۲ برزن
افقی ۱۲ مرتجع لاستیکی
افقی ۱۲ بیماری زردی
افقی ۱۲ حشره
افقی ۱۳ شهر رازی
افقی ۱۳ خارج
افقی ۱۳ ابر نزدیک زمین
افقی ۱۳ نزدیکی
افقی ۱۴ فوتبالیست آرژانتینی تیم پاریس سن ژرمن
افقی ۱۴ اثر جرج برنارد شاو
افقی ۱۵ کمیابی
افقی ۱۵ سرازیر کردن
افقی ۱۵ فلز نفر سوم
عمودی ۱ منسوب به پدر
عمودی ۱ با فریب و نیرنگ دارایی کسی را گرفتن
عمودی ۲ ماده‌ای در عایق‌کاری
عمودی ۲ غده زیر گلو
عمودی ۳ دومین مهره گردن
عمودی ۳ تصدیق آلمانی
عمودی ۳ بر حسب تصادف
عمودی ۳ تلخ عرب
عمودی ۴ شیره خرما
عمودی ۴ میانجی
عمودی ۴ عنوان پادشاهان پیشدادی
عمودی ۴ واحد پول تایلند
عمودی ۵ بشقاب دراز و بزرگ
عمودی ۵ برکت یافتن
عمودی ۵ از فرشتگان قبر
عمودی ۶ بیمار
عمودی ۶ وهم
عمودی ۶ بدکار
عمودی ۷ حیوانی که در گل گیر می‌کند
عمودی ۷ زهرآگین
عمودی ۷ چین و شکن روی پوست و پارچه
عمودی ۷ صدای ناله
عمودی ۸ اثر حسینقلی مستعان
عمودی ۹ درخت تسبیح
عمودی ۹ شتر تندرو
عمودی ۹ سگ گزنده
عمودی ۹ شانه و کتف
عمودی ۱۰ گوینده
عمودی ۱۰ علت
عمودی ۱۰ از بی‌ادبان ادب آموخت
عمودی ۱۱ پوشاک
عمودی ۱۱ میله آهنی محکم برای حرکت دادن اجسام سنگین
عمودی ۱۱ فلز مادر
عمودی ۱۲ از درندگان
عمودی ۱۲ مذکر
عمودی ۱۲ گوش دادن
عمودی ۱۲ خرس عرب
عمودی ۱۳ چهار سوره قرآن با این کلمه آغاز می‌شود
عمودی ۱۳ فلزی سفید مایل به قرمز و شکننده
عمودی ۱۳ آب روستایی
عمودی ۱۳ از مشتقات نفت در راه‌سازی
عمودی ۱۴ درنده دونده
عمودی ۱۴ به دوش کشیدن
عمودی ۱۵ بازیگر «دهلیز» و «ندارها»
عمودی ۱۵ نانوا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz