جواب مرحله ۴۶۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کودک
افقی ۱ اثری از حسین سناپور
افقی ۲ اسب باری
افقی ۲ از جهات اصلی
افقی ۲ از گازهای جدول تناوبی
افقی ۳ تلخی
افقی ۳ واحد شمارش نهال
افقی ۳ به هوش باش
افقی ۴ وجود دارد
افقی ۴ کرم
افقی ۴ فکر
افقی ۴ وجود دارد
افقی ۵ خط‌کش مهندسی
افقی ۵ مهربانی‌ها
افقی ۵ پاکتر
افقی ۶ میانجی‌گری
افقی ۶ پادشاهان
افقی ۶ حرف همراهی
افقی ۷ خشنود
افقی ۷ شرمسار
افقی ۷ پشیمانی
افقی ۸ پیرو حضرت موسی
افقی ۸ جشن و طرب
افقی ۸ سبدی از الیاف گیاهی
افقی ۹ پیشه
افقی ۹ اصوات ناله و زاری
افقی ۹ گردآورنده
افقی ۱۰ ضمیر خودخواه
افقی ۱۰ زهره
افقی ۱۰ از بین رفته
افقی ۱۱ حمل کننده جنازه
افقی ۱۱ تازه داماد
افقی ۱۱ هوای فرار
افقی ۱۲ سگ گزنده
افقی ۱۲ ای خدا
افقی ۱۲ آشیانه مرغ
افقی ۱۲ سخن
افقی ۱۳ اجرت
افقی ۱۳ آماده کردن نیرو برای جنگ
افقی ۱۳ فساد
افقی ۱۴ فرشتگان
افقی ۱۴ صدای شکستن
افقی ۱۴ خوبروی
افقی ۱۵ یکی یکی
افقی ۱۵ هم دستی دارد هم برقی
عمودی ۱ اثر هوشنگ گلشیری
عمودی ۱ باب روز
عمودی ۲ به دقت بررسی کردن
عمودی ۲ کلمه تصدیق
عمودی ۲ دیکته
عمودی ۳ شکر بلور شده
عمودی ۳ وجود
عمودی ۳ در حال جنبش
عمودی ۴ خورشید
عمودی ۴ محکم، استوار
عمودی ۴ پنبه پاک نکرده
عمودی ۴ خونبها
عمودی ۵ سخن گفتن
عمودی ۵ آمریکایی
عمودی ۵ شماره مخصوص
عمودی ۶ بیکاره
عمودی ۶ امر مهم
عمودی ۶ تر و تازه
عمودی ۷ ضمیر آشامیدنی
عمودی ۷ خودروی حمل مسافر
عمودی ۷ نجات یافتن
عمودی ۸ دارای پستی و بلندی
عمودی ۸ لایق
عمودی ۸ فرزند فرزند
عمودی ۹ وقت تلف کردن
عمودی ۹ لباس سنتی ژاپنی
عمودی ۹ مکان
عمودی ۱۰ پیشکشی‌ها
عمودی ۱۰ فروتن
عمودی ۱۰ دور دهان
عمودی ۱۱ بخار دهان
عمودی ۱۱ جنگ‌ها، فتنه‌ها
عمودی ۱۱ شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد
عمودی ۱۲ فریفته شدن
عمودی ۱۲ بخیه خیاطان
عمودی ۱۲ جلوه
عمودی ۱۲ وجود، هستی
عمودی ۱۳ خبر
عمودی ۱۳ عدم
عمودی ۱۳ شمارگر
عمودی ۱۴ از پیامبران
عمودی ۱۴ عوض، جانشین
عمودی ۱۴ خویشتن‌داری
عمودی ۱۵ شهری در آلمان
عمودی ۱۵ اثر برتراند راسل

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz