جواب مرحله ۴۶۱ جدولانه ۲

آش
آشتی
آهوی کوهی
اثر آلفونس دوده
اثر فئودور داستایفسکی
اثر ناهید طباطبایی
اداره مرزی
از ادات تشبیه
انبار ته کشتی
انگبین
بدی
برابر شدن
برهنه
به تازگی
بیهودگی
پروتئین گیاهی
پنکه
پیش‌قراول
تا
تقارب
تمام چیزی
تمیز
تکخال
تیز و برنده
جام شراب
جزا
چاپ و منتشر کننده نشریه
حرف همراهی عرب
خراشیدن
خرس چینی
خطاب بی‌ادبانه
خوبی
خوراکی پرطرفدار
خوش‌آواز
در آنجا آب خنک می‌خورند
دل در آرزوی چیزی بودن
دوستی
دوندگی
رشته
روشنایی قبل از طلوع
ریز ریز کردن
زبانه آتش
زمان
زیبا همچون پری
زیر و بمی صدا
سازمان دادن
سبک
سختی و عذاب
سروری
سری، دست
سست و وارفته
سوی و طرف
شتر
شهر آذربایجان شرقی
شهراداری قدیم
صفت سرو
صنم
طالب
ظرف بزرگ لبه‌دار
عرق روسی
عضو رونده
عضو هیئت دولت
غلتاندن
قر و قاطی
قرار و سکون
گرد آوردن
گمان
لاشه
محفظه پرونده‌ها
مقیاس و آلت سنجش
منور
نمازها و دعاها
نهضت‌طرفداری از حقوق زنان
نوعی حلوا
نوعی عدسی
هر فصل از فیلم
واحد پول چین
واحد پول ژاپن
واحد حرارت
کار برجسته و نمایان
کارهای نیک
کتف و شانه
کشور آسیایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar