جواب مرحله ۴۶۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رانده شده از شغل یا مقامی
افقی ۱ لال‌بازی
افقی ۲ فریضه ماه رمضان
افقی ۲ مرد بخشنده
افقی ۲ شهری در استان فارس
افقی ۳ گناه‌ها
افقی ۳ میوه بهشتی
افقی ۳ آنکه شاعر
افقی ۴ میوه گرمسیری
افقی ۴ گرما، بخار
افقی ۴ درآوردنی از روزگار
افقی ۴ تنگ هم
افقی ۵ نفوذ به یک سیستم کامپیوتری
افقی ۵ نوعی آش
افقی ۵ واحد پول چین
افقی ۶ از وسایل هندسی
افقی ۶ همبستگی و یکی بودن
افقی ۶ فتنه‌جو
افقی ۷ سرزمین باستانی
افقی ۷ راهی که موجب گمراهی شود
افقی ۷ سربها
افقی ۸ نادر
افقی ۸ محدب
افقی ۸ حیله
افقی ۹ درجه حرارت
افقی ۹ باز هم فتنه‌جو
افقی ۹ گدا
افقی ۱۰ آزاد و رها
افقی ۱۰ پوشش، جامه
افقی ۱۰ مجبور شده
افقی ۱۱ تابناک
افقی ۱۱ سوره هشتم
افقی ۱۱ جانشین او
افقی ۱۲ از نژادهای زردپوست آسیایی
افقی ۱۲ ماشین خاکبرداری
افقی ۱۲ ماهی کنسروی
افقی ۱۲ آقا، مهتر
افقی ۱۳ خاک گور
افقی ۱۳ بیهوده
افقی ۱۳ نمایشگاه نقاشی
افقی ۱۴ دختر بی‌پدر
افقی ۱۴ موش‌خرما
افقی ۱۴ ضرر
افقی ۱۵ کنایه از گریستن برای فریب دادن دیگران
افقی ۱۵ از بازی‌های بومی ایرانی
عمودی ۱ از جاذبه‌های گردشگری و نقاط دیدنی سمنان
عمودی ۱ حرف عطف
عمودی ۲ صندلی چرخدار کودک
عمودی ۲ فراگیرنده و حاوی
عمودی ۲ سازمان نظامی
عمودی ۳ نوعی بیماری عفونی
عمودی ۳ ناطق
عمودی ۳ ژست بازیگر
عمودی ۴ منع کردن
عمودی ۴ کنکاش
عمودی ۴ بخیه درشت
عمودی ۴ جهت، طرف
عمودی ۵ نوشته‌های اصلی
عمودی ۵ نوعی باکتری
عمودی ۵ نیز
عمودی ۶ مخفف راه
عمودی ۶ نیرنگ
عمودی ۶ روسیه سابق
عمودی ۷ هنوز شاد نشده
عمودی ۷ تحریم
عمودی ۷ ثروتمند
عمودی ۸ خرس چینی
عمودی ۸ امر به روفتن
عمودی ۸ جمع روح
عمودی ۹ پیشوا
عمودی ۹ سرنگون
عمودی ۹ معاون هیتلر
عمودی ۱۰ بوی خوش
عمودی ۱۰ مهربانی
عمودی ۱۰ کلمه شگفتی
عمودی ۱۱ حرف فاصله
عمودی ۱۱ حومه تهران
عمودی ۱۱ یک ششم هر چیز
عمودی ۱۲ کلرا
عمودی ۱۲ اسب ترکی
عمودی ۱۲ جناح لشکر
عمودی ۱۲ نیتروژن
عمودی ۱۳ مجسمه لباس
عمودی ۱۳ گریختن
عمودی ۱۳ شیوا و فصیح
عمودی ۱۴ زاپاس خودرو
عمودی ۱۴ ممکن و میسر
عمودی ۱۴ خراب
عمودی ۱۵ ابر رقیق
عمودی ۱۵ نام یک تفریح و ورزش هوایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz