جواب مرحله ۴۶ جدولانه ۲

اثر محمد ایوبی
از آلات موسیقی
بازگشت
بلاشک
بند دست یا پا
بهانه جویی کردن و غرغر
بوی رطوبت
بیعانه
خوار کردن
در طول شب
ذکر و دعا
زد و بند
زیان
سره
شفاعت کننده
شناگر
عود
گندم سوده
مقابل کتبی
همسر زن
کثرت آمد و شد

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.