جواب مرحله ۴۵۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رودی در جنوب شرقی آفریقا
افقی ۱ هوشیار و دل‌آگاه
افقی ۲ پیشوای مذهبی
افقی ۲ تباهی
افقی ۲ چلیپا
افقی ۳ راهرو
افقی ۳ از آفات درختان و مزارع
افقی ۳ خانه
افقی ۳ یار پت
افقی ۴ خارپشت
افقی ۴ دزد اماکن شلوغ
افقی ۴ استخر، حوض
افقی ۵ آسیب
افقی ۵ همدم
افقی ۵ متواضع
افقی ۶ دعا
افقی ۶ انواع انرژی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند
افقی ۶ ایستگاه راه‌آهن
افقی ۷ خردمند
افقی ۷ از شهرهای بولیوی
افقی ۷ ده ده تا
افقی ۸ چپاول
افقی ۸ کودن
افقی ۸ شهر تهران
افقی ۸ از شیشه‌های آزمایشگاهی
افقی ۹ شخص
افقی ۹ اختلاف
افقی ۹ شتر کلان
افقی ۱۰ درد
افقی ۱۰ شایستگی
افقی ۱۰ به وجود آوردن
افقی ۱۱ خرد کردن
افقی ۱۱ شراب
افقی ۱۱ برادر پدر
افقی ۱۲ اغراق در ادای احترام و سپاسگزاری
افقی ۱۲ پریشان
افقی ۱۲ چکش بزرگ
افقی ۱۳ نقش هنری
افقی ۱۳ زیرکی
افقی ۱۳ گیره
افقی ۱۳ دیدار کننده از اماکن مذهبی
افقی ۱۴ از ایالات آمریکا
افقی ۱۴ هندی‌اش معروف است
افقی ۱۴ از نمادهای نگارشی
افقی ۱۵ شهری در ایتالیا
افقی ۱۵ مجبور شدن
عمودی ۱ از استان‌ها
عمودی ۱ اثری از ماکسیم گورگی
عمودی ۲ به آرامی و دزدکی
عمودی ۲ شستشوی شرعی
عمودی ۲ بیمار
عمودی ۳ بومزاد
عمودی ۳ شامل‌تر
عمودی ۳ حکمت ارسطو
عمودی ۳ ضمیر فرانسوی
عمودی ۴ تمیز
عمودی ۴ هنگام کار
عمودی ۴ کار
عمودی ۵ درخت زبان گنجشک
عمودی ۵ کسی که زود عصبانی می‌شود
عمودی ۵ حکمت
عمودی ۶ گذشته
عمودی ۶ تا پایان تاریخی معین
عمودی ۶ پایتخت یونان
عمودی ۷ لبخند
عمودی ۷ قادر
عمودی ۷ دست مالیدن
عمودی ۸ بخشش
عمودی ۸ بی‌بند و بار
عمودی ۸ کوبیدن در
عمودی ۸ ابزار دفاعی در جنگ‌های قدیم
عمودی ۹ بغل
عمودی ۹ سلوک
عمودی ۹ بجای آوردن
عمودی ۱۰ خشکی
عمودی ۱۰ واحد پول هند
عمودی ۱۰ سالی که درآنیم
عمودی ۱۱ جوجه‌تیغی
عمودی ۱۱ قوه حافظه
عمودی ۱۱ بوی پشم سوخته
عمودی ۱۲ رسیدن تیر به هدف
عمودی ۱۲ کنج ریاضی
عمودی ۱۲ قابلیت بزرگنمایی دوربین
عمودی ۱۳ نقش هنری
عمودی ۱۳ بزرگترین رود شبه‌قاره هند
عمودی ۱۳ آزار
عمودی ۱۳ تصفیه
عمودی ۱۴ الکی
عمودی ۱۴ ریشه
عمودی ۱۴ عادت شدید
عمودی ۱۵ کنایه از سخن گفتن
عمودی ۱۵ آماده کردن چای و قهوه و ...

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz