جواب مرحله ۴۵۸ جدولانه ۲

آسمانی
آنچه رسم شده
ابر
اثر چارلز دیکنز
اثر صادق چوبک
از اعضای دستگاه گوارش
از اقوام آسیای میانه
از چاشنی‌ها
از درندگان
از سوره‌ها
از ماه‌ها
از مراکز استان‌ها
اسب آذری
استان‌ها
اندک اندک
بازی نفس گیر
بانگ و آواز
بانگ و آواز
برجستگی زیر گونه
بوی رطوبت
بی‌باکانه
بیم
پایتخت اتریش
پرنده سخن‌گو
پزشک
پیمودن
تا
تجهیزاتی‌که‌از هوامنتقل‌می‌شود
تر و تازه
تک تک
تیری که با کمان اندازند
تیم فوتبال اسپانیایی
جایز
جمع نیت
چرک و زرداب زخم
چوب آتش زنه
چک
حرف عصا
حرکت کردن باد
خواهش نفس
خوشبخت
دارو
در معرض فروش گذاشتن
درخت تسبیح
دشمن و مخالف
دو طرفه
دورویی
دومین
رأس
رد پای کسی را گرفتن
روحانی مصر باستان
زورمندی
سخن
شتر عرب
شهر بی‌قانون
شهر لرستان
شهر مرکزی
شهری در انگلستان
شکم‌بند
صفت سرو
عدد اول
غرامت
فراوانی ریاضی
فرش مالیدنی
فرمانده
فلز سنگین
فوتبالیست آلمانی
فوتبالیست آلمانی
قمر زمین
قمر مصنوعی
گل نرم ته جوی
گودال
گوسفند شاخ‌دار
لنگه بار
مسکن قوی
مشهور
معشوق
میوه هزار دانه
نیست و نابود
واحد اطلاعاتی کامپیوتر
واحد پول ژاپن
کارگردان «لورنس عربستان»
کبوتر دشتی
یک جور و یک نواخت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz