جواب مرحله ۴۵۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تیراژ
افقی ۱ اثری از ماری لوگال (۲۰۱۰)
افقی ۲ سرخ پررنگ
افقی ۲ مخفف از او
افقی ۲ چشم‌روشنی
افقی ۳ نوعی اسباب‌بازی
افقی ۳ بعد از این
افقی ۳ جیران
افقی ۳ دریا
افقی ۴ پارچه دریایی
افقی ۴ از عناصر شیمیایی فلزی
افقی ۴ پنهان کردن
افقی ۵ نقش هنری
افقی ۵ انیمیشن سینمایی سه‌بعدی باب پیترسن
افقی ۵ پیشکار
افقی ۶ وزارتخانه
افقی ۶ کارگاه
افقی ۶ ورزش آبی
افقی ۷ نهر کوچک
افقی ۷ کاشف
افقی ۷ نوعی پرنده شبیه کلاغ
افقی ۸ گدایی
افقی ۸ حرف ربط
افقی ۸ نوعی شیرینی
افقی ۸ پس‌انداز
افقی ۹ از حروف مقطعه قرآن
افقی ۹ میل ورزشی
افقی ۹ واژه توضیح کلام
افقی ۱۰ مخفف تباه
افقی ۱۰ پیدا کردن
افقی ۱۰ شلیک با مسلسل
افقی ۱۱ لاک‌پشت کارتونی
افقی ۱۱ کنایه از شخص بسیار خشمگین و به هیجان آمده
افقی ۱۱ خم بزرگ
افقی ۱۲ از مرکبات
افقی ۱۲ کاروان
افقی ۱۲ خیزاب
افقی ۱۳ ضمیر بیگانه
افقی ۱۳ بوستان
افقی ۱۳ بله عرب
افقی ۱۳ زیرا
افقی ۱۴ مرکز فلزی!
افقی ۱۴ خلاف امر
افقی ۱۴ تخمین
افقی ۱۵ مادر ناصرالدین شاه
افقی ۱۵ دسته‌ای از صحابه که از مکه به مدینه هجرت کردند
عمودی ۱ هاله ماه
عمودی ۱ فلز مصرفی در ساختمان هواپیما
عمودی ۲ پشت سر هم
عمودی ۲ حاصل کردن
عمودی ۲ مواد زائد خون
عمودی ۳ پهلوان رویین‌تن یونان
عمودی ۳ شوق، شادی
عمودی ۳ کار نمایان
عمودی ۳ استوار ساختن
عمودی ۴ وصله هنری
عمودی ۴ کاسه بزرگ
عمودی ۴ چشمه
عمودی ۵ مخفف گاه
عمودی ۵ سریالی با هنرنمایی داریوش ارجمند و فریبا کوثری
عمودی ۵ در این مکان
عمودی ۶ سالی که در آنیم
عمودی ۶ قمارباز معروف
عمودی ۶ بی‌نیاز و توانگر
عمودی ۷ مرکز کشور چک
عمودی ۷ حادثه
عمودی ۷ هر فصل یسنا
عمودی ۸ غمگین
عمودی ۸ خادم قوم
عمودی ۸ همسر اسکارلت
عمودی ۸ فوری
عمودی ۹ رازیانه
عمودی ۹ کشور و اقلیم
عمودی ۹ سودمند
عمودی ۱۰ نوعی شورلت
عمودی ۱۰ مزیت
عمودی ۱۰ دستگاه پمپاژ
عمودی ۱۱ تأثیر
عمودی ۱۱ بالای کشتی
عمودی ۱۱ حرف مفعولی
عمودی ۱۲ ملامت
عمودی ۱۲ از سبک‌های کشتی
عمودی ۱۲ پول زور
عمودی ۱۳ مرغ می‌رود
عمودی ۱۳ از زیراندازها
عمودی ۱۳ آرایش
عمودی ۱۳ مطالعه اجمالی
عمودی ۱۴ ویرایش
عمودی ۱۴ مؤسسه انتشاراتی
عمودی ۱۴ نوعی جنون
عمودی ۱۵ تابلویی از آگوست رنوار
عمودی ۱۵ دچار آزردگی عاطفی شدن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar