جواب مرحله ۴۵۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ارعاب
افقی ۱ پس‌انداز شده
افقی ۲ کشوری در آمریکای شمالی
افقی ۲ شاد شدن
افقی ۲ بحر
افقی ۳ گاز چراغ
افقی ۳ تباهی
افقی ۳ نوعی ساعت قدیمی
افقی ۳ دستگاه نساجی
افقی ۴ پارچه سر و گردن
افقی ۴ از دست رفته
افقی ۴ به هم کمک کردن
افقی ۵ واحد پول ژاپن
افقی ۵ پیامبر نقاش
افقی ۵ فساد
افقی ۶ سری
افقی ۶ اتومبیل سبک
افقی ۶ پدر ترک
افقی ۷ زمان بعثت
افقی ۷ رنج و آزار
افقی ۷ دهن‌کجی
افقی ۸ بیگانه نیست
افقی ۸ صریح و آشکار
افقی ۸ دست عرب
افقی ۸ ضرورت
افقی ۹ دشمن سرسخت
افقی ۹ پرنده دم قشنگ
افقی ۹ بانگ کبوتر
افقی ۱۰ مادر
افقی ۱۰ نقره‌ای
افقی ۱۰ برآمدگی پشت شتر
افقی ۱۱ چراگاه‌ها
افقی ۱۱ باد گرم مهلک
افقی ۱۱ بوسه‌گاه
افقی ۱۲ واژگون
افقی ۱۲ حریف
افقی ۱۲ لیکن
افقی ۱۳ راه کوتاه
افقی ۱۳ میوه استیو جابز
افقی ۱۳ پرستار
افقی ۱۳ پند گرفتن
افقی ۱۴ نسج
افقی ۱۴ سو
افقی ۱۴ شهری در اسپانیا
افقی ۱۵ نوعی ورق موج‌دار ساخته شده از سیمان و پنبۀ نسوز
افقی ۱۵ امور آشکار
عمودی ۱ رسوب
عمودی ۱ درهم و برهم
عمودی ۲ کامپیوتر
عمودی ۲ بانگ
عمودی ۲ حرف ندا
عمودی ۳ پایتخت یکی از دو کره
عمودی ۳ ولی
عمودی ۳ جای عبور
عمودی ۳ اجاق مخفی
عمودی ۴ اشاره به نزدیک
عمودی ۴ پهن و گسترده شده
عمودی ۴ قریه
عمودی ۵ الفبای موسیقی
عمودی ۵ تباه
عمودی ۵ سهولت
عمودی ۶ مجموعه اشعار یک شاعر
عمودی ۶ دوگانه‌پرستی
عمودی ۶ به اندازه زیاد
عمودی ۷ در رأس اداره قرار دارد
عمودی ۷ دیر
عمودی ۷ شیره خرما
عمودی ۸ سرشت
عمودی ۸ پنبه پاک نکرده
عمودی ۸ عدد ماه
عمودی ۸ به رخ کشیدن خوبی
عمودی ۹ همان اگر است
عمودی ۹ بی‌شرمی و بی‌حیایی
عمودی ۹ جایی که سایه باشد
عمودی ۱۰ کندن قبر
عمودی ۱۰ پیروز
عمودی ۱۰ سازمان اطلاعاتی اسرائیل
عمودی ۱۱ برآیندها
عمودی ۱۱ چیدمان وسایل خانه
عمودی ۱۱ شلوار جین
عمودی ۱۲ سپرده شده
عمودی ۱۲ از عناصر گازی
عمودی ۱۲ از فامیل
عمودی ۱۳ حیوان انکرالاصوات
عمودی ۱۳ کلمه پرسشی
عمودی ۱۳ خسته و درمانده
عمودی ۱۳ هوای گرفته
عمودی ۱۴ پرنده‌ای حلال‌گوشت
عمودی ۱۴ تاب و توان
عمودی ۱۴ تیم فوتبال اسپانیایی
عمودی ۱۵ تیم فوتبال آلمانی
عمودی ۱۵ رستنی‌ها

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar