جواب مرحله ۴۵۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کنایه از آماده
افقی ۱ نوعی غذا
افقی ۲ حشره زمین سنبه
افقی ۲ مخترع تلگراف
افقی ۲ ترشی آزمایشگاهی
افقی ۳ خوابیده
افقی ۳ مرد تازی
افقی ۳ راز نهفته
افقی ۳ باریک‌تر از آن نیست
افقی ۴ مظهر سفیدی
افقی ۴ صورت مهیب و ترسناک
افقی ۴ فرستادن
افقی ۵ سخن صریح
افقی ۵ معروف
افقی ۵ عبادتگاه ترسا
افقی ۶ مهم بودن
افقی ۶ مدارک
افقی ۶ پالان اسب
افقی ۷ طلایی
افقی ۷ بارز، واضح
افقی ۷ هنوز آدم نشده!
افقی ۸ عضو بین سر و تن
افقی ۸ لحظه کوتاه
افقی ۸ سکسکه
افقی ۸ مسابقه اتومبیل‌رانی
افقی ۹ شهر عبدالعظیم
افقی ۹ بی‌حرکت، ساکن
افقی ۹ مقام کلیسایی
افقی ۱۰ اکسید کلسیم
افقی ۱۰ ذلت، پستی
افقی ۱۰ رژ لب
افقی ۱۱ پارچه یا فرشی که جلوی در می‌اندازند
افقی ۱۱ امانتدار
افقی ۱۱ ضمیر غایب
افقی ۱۲ بندگان مقرب پروردگار
افقی ۱۲ روزنامه
افقی ۱۲ سبزی خوردنی
افقی ۱۳ قیمت بازاری
افقی ۱۳ ورزش آبی
افقی ۱۳ حدیث معروف نبوی
افقی ۱۳ سمبل
افقی ۱۴ اعظای کابینه دولت
افقی ۱۴ مرکز اتریش
افقی ۱۴ تمرین نظامی
افقی ۱۵ زودرنج و نازک‌نارنجی
افقی ۱۵ مسافرت اداری
عمودی ۱ مرکز استرالیا
عمودی ۱ نام دستگاه پخش قدیم
عمودی ۲ شهری در استان اصفهان
عمودی ۲ عضو تنفس
عمودی ۲ گذرنامه
عمودی ۳ پشت سر هم
عمودی ۳ پاداش
عمودی ۳ چاق خودمانی
عمودی ۳ تاک
عمودی ۴ مهمانی به سبک سرایندگان
عمودی ۴ خبرگزاری ایران
عمودی ۴ سوم شخص جمع
عمودی ۵ آب‌بند
عمودی ۵ وجود
عمودی ۵ صندوق قدیم
عمودی ۶ احترام و بزرگداشت
عمودی ۶ زخم آب کشیده
عمودی ۶ شهر استان فارس
عمودی ۷ جستجوگر
عمودی ۷ پیامدها
عمودی ۷ دهان‌کجی
عمودی ۸ جمع ملت
عمودی ۸ دشنام
عمودی ۸ واحد سطح
عمودی ۸ جزء عمده
عمودی ۹ ضد خیر
عمودی ۹ لبریز، پر
عمودی ۹ ناامید
عمودی ۱۰ درخت تسبیح
عمودی ۱۰ سگ فضانورد
عمودی ۱۰ همراهی با دیگران و تحمل وضع ناخوشایند
عمودی ۱۱ سوره تعاون
عمودی ۱۱ نخستین بانوی شهید اسلام
عمودی ۱۱ سرما
عمودی ۱۲ مفتش
عمودی ۱۲ بیماری زردی
عمودی ۱۲ رشد کردن
عمودی ۱۳ خاک صنعتی
عمودی ۱۳ ابزار نوازندگی
عمودی ۱۳ کم و کاست
عمودی ۱۳ خرمافروش
عمودی ۱۴ پدر شعر نو
عمودی ۱۴ موی گردن شیر
عمودی ۱۴ جرأت و توان داشتن
عمودی ۱۵ نهرسازی در کنار خیابان‌ها
عمودی ۱۵ شهری در استان لرستان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar