جواب مرحله ۴۵۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ میوه سرشار از ویتامین ث
افقی ۱ زلزله
افقی ۲ جانوری که در قطب هم یافت می‌شود
افقی ۲ حلال شرعی
افقی ۲ واحد ساختمانی کوچک
افقی ۳ از شهرهای فرهنگی و سیاحتی شمال استان فارس
افقی ۳ غرور
افقی ۳ مخفف از او
افقی ۴ برتر از گوهر آمد پدید
افقی ۴ پول کشور آفتاب تابان
افقی ۴ الگو
افقی ۴ دعای زیر لب
افقی ۵ کم مانده آدم شود
افقی ۵ توبره و انبان
افقی ۵ کبوتر صحرایی
افقی ۶ غذای ظهر
افقی ۶ علاج، درمان
افقی ۶ مرتجع جدول
افقی ۷ رشته پهن
افقی ۷ پاسخ محکم و دندان‌شکن
افقی ۷ روش، سیره
افقی ۸ درشت و بدقواره و چاق
افقی ۸ قربانگاه مکه
افقی ۸ گوش دادن
افقی ۹ صف
افقی ۹ کاری مهم در زراعت
افقی ۹ ابزاری در منزل برای پاکیزگی
افقی ۱۰ حرف ندا
افقی ۱۰ قوه، توانایی
افقی ۱۰ برش کنگره‌ای
افقی ۱۱ معلوم و مشخص
افقی ۱۱ پول کم‌ارزش قدیمی
افقی ۱۱ مردود
افقی ۱۲ شهر صنعتی آلمان
افقی ۱۲ کرمینه
افقی ۱۲ مخزن اسرار
افقی ۱۲ صدا
افقی ۱۳ مهره‌ای در شطرنج
افقی ۱۳ یار پیچ
افقی ۱۳ اراذل
افقی ۱۴ علامت
افقی ۱۴ حضور داشتن
افقی ۱۴ مزد
افقی ۱۵ سورتمه‌رانی
افقی ۱۵ هزار میلیون
عمودی ۱ بازیگر فیلم صداها
عمودی ۱ خاندان
عمودی ۲ ماسک
عمودی ۲ بیابان
عمودی ۲ ناممکن
عمودی ۳ قیصر
عمودی ۳ پیک کاغذی
عمودی ۳ مشت‌مال
عمودی ۴ شیرینی چای
عمودی ۴ گریزان
عمودی ۴ نیم صدای گوسفند
عمودی ۴ شانه مو
عمودی ۵ هیزم
عمودی ۵ عطر شیرینی
عمودی ۵ اشاره به ذات حق
عمودی ۶ تکیه به پشتی
عمودی ۶ مقاصد و اهداف
عمودی ۶ نوعی برنج مرغوب
عمودی ۷ صنم
عمودی ۷ مرکز آذربایجان غربی
عمودی ۷ پیشوا
عمودی ۸ زادگاه عبید
عمودی ۸ قله فارس
عمودی ۸ روسیه سابق
عمودی ۹ زندان
عمودی ۹ عدد ماه تمام
عمودی ۹ ضربه سر
عمودی ۱۰ جنین
عمودی ۱۰ ۹۲ سانتیمتر
عمودی ۱۰ تکبر
عمودی ۱۱ گرداگرد لب
عمودی ۱۱ باجناق
عمودی ۱۱ در و پنجره به وسیله آن باز و بسته می‌شود
عمودی ۱۲ درفش
عمودی ۱۲ نفس بلند
عمودی ۱۲ جمع نجیب
عمودی ۱۲ نهنگ
عمودی ۱۳ ساقه زیرزمینی
عمودی ۱۳ متحرک
عمودی ۱۳ خواهر
عمودی ۱۴ زینت
عمودی ۱۴ گیاه دارویی
عمودی ۱۴ کثرت آمد و شد
عمودی ۱۵ کلاه فرنگی
عمودی ۱۵ از آثار ارنست همینگوی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar