جواب مرحله ۴۵۰ جدولانه ۲

آدم بدقلق
آقای اسپانیایی
آلت فلزی دو شاخه
اثر آلفونس دوده
اثر ابراهیم گلستان
اثر م. مؤدب‌پور
اثر نیما یوشیج
از حشرات مزاحم
از خواهران برونته
از نظر پنهان شدن
اسب آذری
اندازه صدای سیستم صوتی
بجز
بخشش
بشقاب دراز و بزرگ
بلبل
به دادخواهی رسیدگی می‌کند
بهره گرفتن
پایتخت رواندا
پایتخت فراری
پرنده نامه‌بر
پسوند شباهت
پوستین
ترسناک
تصادفی و اتفاقی
تصدیق آلمانی
تعادل
تفاله
تیم فوتبال فرانسوی
جاندار تک سلولی
جزئی از فعل
جهت، لحاظ
چین و شکن
حرکت در جای خود
خوابیدن
خواهر
خوراک طیور
خوش‌رویی
راه
راه آب زیر حوض
رشته فلزی
رطوبت
زردک
سازش کردن
سبزی خرد کردنی
ستون بلند مساجد
سر
سرتاپای انسان
سروده‌های زردشت
شباب
شریر
شهر کوچک
صف
طبیعت
ظرف مرکب
ظلم
عضو کارگر
غرامت و جریمه
غرور و تکبر
فراخ و وسیع
فراورده‌های شیری
فوتبالیست برزیلی
قطار
گمان بردن
گوارا
محنت
مراقب
مربوط به امور سیاسی
مرز
مرمر
مستی
مشک
مهمترین عنصر ساختمان‌گیاهان
موجود خیالی ترسناک
میوه
ناسیونال
نام آذری
همسر مرد
ورم کردن
کتف و شانه
کشور آسیایی
کلمه آرزو
کمان حلاجی
یکدندگی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar